« 1Tes 3:12 1 List do Tesaloniczan 3:13 1Tes 4:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Żeby utwierdził serca wasze bez przygany wświątobliwości przed Bogiem i ojcem naszym, wprzyściu pana naszego Jesusa Christa, ze wszemi świętemi jego.
2.WUJEK.1923Na utwierdzenie serc waszych bez skargi w świętobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym, na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa ze wszystkimi świętymi jego. Amen.
3.RAKOW.NTAby utwierdził wasze serca bez przygany w świątobliwości, przed Bogiem i Ojcem naszym, w ono przyście Pana naszego Jezusa Christusa ze wszytkimi świętymi jego.
4.GDAŃSKA.1881Aby utwierdzone były serca wasze nienaganione w świętobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym, na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ze wszystkimi świętymi jego.
5.GDAŃSKA.2017Aby wasze serca zostały utwierdzone jako nienaganne w świętości wobec naszego Boga i Ojca na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa wraz ze wszystkimi jego świętymi.
6.JACZEWSKIi niechaj utwierdza niewinne serca wasze w świętości przed Bogiem i Panem naszym na dzień przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa ze wszystkimi świętymi jego. Amen.
7.SYMONa tak niech utwierdzi serca wasze, ażeby były bez nagany w świętości przed Bogiem i Ojcem naszym na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa ze wszystkimi świętymi Jego. Amen.
8.MARIAWICIa to na utwierdzenie serc waszych w niewinności i świętości przed Bogiem i Ojcem naszym na czas przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa ze wszystkimi Świętymi Jego. Amen.
9.DĄBR.WUL.1973A tak niechaj utwierdzi serca wasze w świętości nienagannej przed Bogiem i Ojcem naszym na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ze wszystkimi świętymi jego. Amen.
10.DĄBR.GR.1961a tak niechaj utwierdzi serca wasze w świętości nienagannej przed Bogiem i Ojcem naszym, na przyjście Pana naszego Jezusa ze wszystkimi świętymi jego.
11.TYSIĄCL.WYD5aby serca wasze utwierdzone zostały w nienagannej świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego, Jezusa, wraz ze wszystkimi Jego świętymi.
12.BRYTYJKAAby serca wasze były utwierdzone, bez nagany, w świątobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ze wszystkimi jego świętymi.
13.POZNAŃSKANiech też utwierdzi wasze serca w nienagannej świętości przed Bogiem i Ojcem naszym na powtórne przyjście Pana naszego Jezusa, razem ze wszystkimi Jego świętymi.
14.WARSZ.PRASKAaby umacniały się coraz bardziej wasze serca, iżbyście byli doskonali i bez zarzutu wobec Boga Ojca naszego w dzień przyjścia Pana naszego Jezusa wraz ze wszystkimi, którzy do Niego należą.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A to dla utwierdzenia waszych serc jako nienagannych w świętości przed Bogiem, naszym Ojcem, w czasie przyjścia naszego Pana, Jezusa Chrystusa, ze wszystkimi jego świętymi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOby przez to utwierdził wasze nienaganne serca w poświęceniu przed Bogiem, naszym Ojcem, na czas przyjścia naszego Pana Jezusa ze wszystkimi Jego świętymi.
17.TOR.PRZ.Aby utwierdzić wasze serca jako nienaganne w świętości przed Bogiem i Ojcem naszym, na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa ze wszystkimi Jego świętymi.