« 1Tes 3:2 1 List do Tesaloniczan 3:3 1Tes 3:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Żeby się nikt nie poruszał w utrapieniach tych. Bo sami wiecie, żeśmy na to postawieni.
2.WUJEK.1923Aby żaden sobą nie trwożył w tych uciskach; albowiem sami wiecie, żeśmy na to postawieni.
3.RAKOW.NTIżby się żaden nie poruszał w uciskach tych. Abowiem sami wiecie żeśmy na to postawieni.
4.GDAŃSKA.1881Aby się żaden nie poruszał w tych uciskach; gdyż sami wiecie, żeśmy na to wystawieni.
5.GDAŃSKA.2017Aby nikt się nie zachwiał wśród tych utrapień. Sami przecież wiecie, że do tego zostaliśmy wyznaczeni.
6.JACZEWSKIi nauczył was, aby się nikt nie zrażał uciskami tymi, boć wiecie, iż takie jest przeznaczenie nasze.
7.SYMONby się żaden z was nie zachwiał w tych uciskach: bo i sami wiecie, że toć jest przeznaczenie nasze.
8.MARIAWICIżeby nikt się nie zachwiał wśród tych ucisków, bo sami to wiecie, że na to jesteśmy postanowieni.
9.DĄBR.WUL.1973Sami bowiem wiecie, że takie jest przeznaczenie nasze i że nikt nie powinien zachwiać się w tych uciskach.
10.DĄBR.GR.1961aby nikt nie zachwiał się w udrękach, do których, jak sami wiecie, jesteście przeznaczeni.
11.TYSIĄCL.WYD5tak aby nikt się nie chwiał pośród tych ucisków. Po to bowiem, jak wiecie, zostaliśmy ustanowieni.
12.BRYTYJKAŻeby się nikt nie chwiał w tych uciskach. Sami bowiem wiecie, że takie jest nasze przeznaczenie.
13.POZNAŃSKAtak aby się nikt nie zachwiał w obecnych udrękach. Sami bowiem wiecie, że do tego jesteśmy wezwani.
14.WARSZ.PRASKAżeby się ktoś czasem nie załamał wśród tych ucisków. Taki jest przecież, jak wiecie, cel naszego posłannictwa.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Aby wśród tych utrapień nikt się nie zachwiał; ponieważ sami wiecie, że na to jesteśmy wystawieni.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITtak aby się nikt nie zachwiał z powodu tych ucisków. Sami przecież wiecie, że jesteśmy na nie skazani.
17.TOR.PRZ.By nikt nie zachwiał się w tych uciskach; sami bowiem wiecie, że do tego jesteśmy przeznaczeni.