« 1Tes 3:3 1 List do Tesaloniczan 3:4 1Tes 3:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo też gdyśmy u was byli, wprzód powiedzieliśmy wam, żeśmy mieli być trapieni; co się i stało, i wiecie.
2.WUJEK.1923Bo i gdyśmy byli u was, opowiadaliśmy wam, żeśmy mieli cierpieć uciśnienie, jako się i stało, i wiecie.
3.RAKOW.NTBo gdyśmy u was byli, wprzódeśmy powiedali wam, żeśmy mieli być uciśnieni, jakoż się i sstało, i wiecie.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem gdyśmy byli u was, opowiadaliśmy wam, żeśmy mieli być uciśnieni, jakoż się też to stało, i wiecie o tem.
5.GDAŃSKA.2017Gdy bowiem byliśmy u was, zapowiadaliśmy wam, że będziemy cierpieć ucisk, co się też stało, jak wiecie.
6.JACZEWSKIBoć i za bytności naszej śród was mówiliśmy wam o przyszłych naszych udręczeniach, i, jak wiecie, te nas nie minęły.
7.SYMONBo jeszcze gdyśmy u was byli, zapowiedzieliśmy wam, że ucisk cierpieć będziemy: co się też i stało, i wam jest wiadomo.
8.MARIAWICIAlbowiem jeszcze wtedy, gdyśmy u was byli, zapowiadaliśmy wam, że będziemy cierpieć ucisk, jako się też stało, i wiecie.
9.DĄBR.WUL.1973Bo gdy u was byliśmy, zapowiadaliśmy wam, że ucisk cierpieć będziemy, co się też i stało, jak wam wiadomo.
10.DĄBR.GR.1961Bo kiedy u was byliśmy, zapowiadaliśmy wam, że będziemy prześladowani, co się też i stało, jak wam wiadomo.
11.TYSIĄCL.WYD5Albowiem gdyśmy pośród was przebywali, zapowiadaliśmy wam, że będziemy cierpieć ucisk, co też, jak wiecie, się stało.
12.BRYTYJKAAlbowiem gdy byliśmy u was, przepowiadaliśmy wam, że będziemy uciskani, co się też stało, jak wiecie.
13.POZNAŃSKAJuż wtedy, gdy byliśmy wśród was, zapowiadaliśmy, że będziemy cierpieć udręki, tak też - jak wiecie - się stało.
14.WARSZ.PRASKAZresztą przypomnieć wypada, że kiedyśmy byli u was, mówiliśmy, że będziemy znosić prześladowanie, co też – jak wiecie – stało się wkrótce potem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo gdy byliśmy u was, wcześniej wam mówiliśmy, że mamy być uciskani. Tak się też stało, i o tym wiecie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW czasie naszego pobytu u was zapowiadaliśmy wam, że będziemy uciskani. I - jak sami widzicie - tak się stało.
17.TOR.PRZ.Gdy byliśmy bowiem u was, zapowiadaliśmy wam, że mamy być uciskani, i co też, jak wiecie, się stało.