« 1Tes 3:7 1 List do Tesaloniczan 3:8 1Tes 3:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo teraz żywiemy, jeśli wy stoicie w Panu.
2.WUJEK.1923Boć teraz żywiemy, jeźli wy stoicie w Panu.
3.RAKOW.NTBo teraz żywiemy, jeśli wy stoicie w Panu.
4.GDAŃSKA.1881Bo teraz my żyjemy, jeźli wy stoicie w Panu.
5.GDAŃSKA.2017Teraz bowiem żyjemy, jeśli wy trwacie w Panu.
6.JACZEWSKITeraz żyjemy, gdy wy stoicie przy Panu.
7.SYMONbo my teraz żyjemy, skoro wy mocno stoicie w Panu.
8.MARIAWICIalbowiem teraz żyjemy, jeśli wy stoicie przy Panu.
9.DĄBR.WUL.1973bo my żyjemy, skoro wy trwacie w Panu.
10.DĄBR.GR.1961Teraz bowiem żyjemy, skoro wy trwacie w Panu.
11.TYSIĄCL.WYD5Teraz bowiem ożyliśmy, gdy wy trwacie w Panu.
12.BRYTYJKABo żyjemy teraz, skoro wy trwacie w Panu.
13.POZNAŃSKAOżyliśmy bowiem na wieść, że mocno stoicie przy Panu.
14.WARSZ.PRASKATeraz bowiem – gdyśmy się dowiedzieli, że jesteście wierni Panu i w nas wstąpił nowy duch.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż skoro wy trwacie w Panu to my to teraz przeżywamy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTeraz żyjemy, skoro wy trwacie w Panu!
17.TOR.PRZ.Bo teraz żyjemy, jeśli wy trwacie w Panu.