« 1Tes 3:8 1 List do Tesaloniczan 3:9 1Tes 3:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo którą dziękę możemy Bogu oddać za was, ze wszelkiej radości, którą się radujemy dla was przed Bogiem naszym?
2.WUJEK.1923Albowiem którąż dziękę możemy oddać Bogu za was z wszelkiego wesela, którem się weselimy dla was przed Bogiem naszym?
3.RAKOW.NTKróreż bowiem dziękowanie możemy Bogu oddać za was, z wszelkiego wesela którym się weselimy dla was przed Bogiem naszym,
4.GDAŃSKA.1881Albowiem jakież dziękowanie możemy Bogu oddać za was za wszelkie wesele, którem się weselimy dla was przed Bogiem naszym?
5.GDAŃSKA.2017Jakie więc dziękczynienie możemy złożyć Bogu za was, za całą radość, jakiej z powodu was doznajemy przed naszym Bogiem;
6.JACZEWSKIJakże zdołamy podziękować Bogu za tę radość, jakiej z waszej przyczyny doświadczamy przed Panem naszym?
7.SYMONBo i jakoż potrafimy wywdzięczyć się Bogu za was, za wszystką radość, jakiej z waszego powodu doznajemy przed Bogiem naszym:
8.MARIAWICIJaką bowiem dziękę możemy oddać Bogu za was we wszelkiej radości, którą się radujemy z was przed Bogiem naszym,
9.DĄBR.WUL.1973Jakąż bowiem podziękę złożyć możemy Bogu za was, za wszelką radość, której doznajemy z was przed Bogiem naszym?
10.DĄBR.GR.1961Jakąż podziękę złożyć możemy Bogu za was, za całą radość, której doznajemy z was przed Bogiem naszym.
11.TYSIĄCL.WYD5Jakież bowiem podziękowanie możemy za was złożyć Bogu za radość, którą odczuwamy z waszego powodu przed Bogiem naszym?
12.BRYTYJKAAlbowiem jakże możemy dość dziękować Bogu za was, za całą radość, jakiej z powodu was doznajemy przed Bogiem naszym?
13.POZNAŃSKAJakże mamy dziękować Bogu za was i za całą radość, jakiej z waszego powodu przed Bogiem naszym doznajemy?
14.WARSZ.PRASKAJuż nawet nie wiemy, jak mamy dziękować Bogu za ową radość, którą przeżywamy z powodu was przed Bogiem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo jakie możemy dać za was dziękczynienie Bogu, wobec całej radości, którą się przez was cieszymy przed obliczem naszego Boga,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJakże tu w pełni wyrazić wdzięczność Bogu za was? Jak podziękować za całą radość, której doznajemy z waszego powodu przed naszym Bogiem?
17.TOR.PRZ.Albowiem jakie dziękczynienie możemy oddać Bogu w zamian za was, za całą radość której doznajemy z powodu was przed naszym Bogiem?