« 1Tes 3:13 1 List do Tesaloniczan 4:1 1Tes 4:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574JEszcze nad to bracia prosiemy was, i napominamy w Panu Jesusie, jakoście pojęli od nas jako macie chodzić, i podobać się Bogu, tak byście i chodzili, abyście obfitowali więcej.
2.WUJEK.1923Na ostatek tedy, bracia! żądamy was i prosimy w Panu Jezusie, aby jakoście wzięli od nas, jako się macie sprawować i Bogu się podobać, tak żebyście się i sprawowali, żebyście więcéj obfitowali.
3.RAKOW.NTNawet tedy, bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie, jakoście wzięli od nas jako potrzeba wam chodzić i podobać się Bogu, abyście obfitowali więcej.
4.GDAŃSKA.1881A dalej mówiąc, bracia! prosimy was i napominamy przez Pana Jezusa, jakoście przyjęli od nas, jakobyście sobie mieli postępować i Bogu się podobać, abyście tem więcej obfitowali;
5.GDAŃSKA.2017Ponadto, bracia, prosimy was i zachęcamy przez Pana Jezusa, abyście – według otrzymanego od nas pouczenia o tym, jak należy postępować i podobać się Bogu – coraz bardziej w tym obfitowali.
6.JACZEWSKIW końcu, prosimy was, bracia, i zaklinamy przez Pana Jezusa, abyście tak żyli i tak wzmagali się w cnoty, jak to wam przystoi i jakoście to od nas słyszeli.
7.SYMONPrzetoż naostatek, bracia, prosimy was i błagamy w Panu Jezusie, aby, jakeście się nauczyli od nas, jako się macie sprawować, i Bogu się podobać, tak żebyście się też sprawowali: żebyście coraz doskonalszymi w tem byli.
8.MARIAWICINadto, bracia, prosimy was i bardzo pragniemy w Panu Jezusie, abyście tak postępowali, jakoście przyjęli od nas, jako macie się sprawować i podobać Bogu, ażebyście w tem coraz więcej postępowali.
9.DĄBR.WUL.1973W końcu zaś, bracia, prosimy was i błagamy w Panu Jezusie, abyście tak postępowali, stając się coraz doskonalszymi i podobając się Bogu, jakośmy was pouczyli co do postępowania waszego.
10.DĄBR.GR.1961W końcu zaś, bracia, prosimy was i błagamy przez Pana Jezusa: jak was pouczyliśmy, co należy czynić, aby podobać się Bogu, i jak właśnie postępujecie, tak czyńcie na tej drodze coraz większe postępy.
11.TYSIĄCL.WYD5Na koniec więc, bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie: zgodnie z tym, co od nas przejęliście o sposobie postępowania i podobania się Bogu - jak już zresztą postępujecie - stawajcie się coraz doskonalszymi!
12.BRYTYJKAA poza tym, bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie, abyście stosownie do otrzymanego od nas pouczenia, jak macie postępować i podobać się Bogu, jak zresztą postępujecie, abyście tym bardziej obfitowali.
13.POZNAŃSKABracia, w końcu więc prosimy was i zaklinamy w Panu Jezusie, abyście tak postępowali, Bogu się podobając, jak was pouczaliśmy. Tak więc postępujcie, a będziecie wzrastali w doskonałości.
14.WARSZ.PRASKANa koniec, bracia, prosimy was i polecamy wam bardzo stanowczo w imię Pana Jezusa, abyście – zgodnie z waszym dotychczasowym postępowaniem – stawali się coraz bardziej doskonałymi, stosownie do pouczeń, które otrzymaliście od nas w sprawie doskonalenia się duchowego i przypodobania się Bogu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc na koniec, bracia, prosimy was oraz zachęcamy w Panu Jezusie, abyście postępowali tak, jak jest konieczne, jak przyjęliście od nas, i podobali się Bogu. Aby też postępować tak, żebyście bardziej obfitowali.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW końcu, bracia, prosimy was i zachęcamy w Panu Jezusie: Postępujcie zgodnie z zasadami, które wam przekazaliśmy. Takie postępowanie podoba się Bogu. Wy tak postępujecie, ale jeszcze bardziej w tym celujcie.
17.TOR.PRZ.W końcu więc, bracia, prosimy was i zachęcamy w Panu Jezusie, tak jak przyjęliście od nas, jak macie postępować i podobać się Bogu, abyście tym więcej obfitowali;