« 1Tes 4:4 1 List do Tesaloniczan 4:5 1Tes 4:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nie wpopędliwości żądze, jako też i pogani nieznający Boga.
2.WUJEK.1923Nie w namiętności żądze, jako i poganie, którzy nie znają Boga,
3.RAKOW.NTNie w cierpieniu pożądliwości, jako i Pogani którzy nie znają Boga.
4.GDAŃSKA.1881Nie w namiętności żądzy, jako i poganie, którzy nie znają Boga;
5.GDAŃSKA.2017Nie w namiętności żądzy jak poganie, którzy nie znają Boga;
6.JACZEWSKIa nie oddawał się pożądliwej namiętności, jako poganie, którzy nie znają Boga.
7.SYMONnie w żądzach zmysłowych, jak to czynią poganie, którzy nie znają Boga:
8.MARIAWICIa nie w namiętności żądzy, jako czynią poganie, którzy nie znają Boga;
9.DĄBR.WUL.1973a nie w żądzy zmysłowej, jak to czynią poganie, którzy Boga nie znają.
10.DĄBR.GR.1961a nie w żądzy zmysłowej, jak to czynią narody, które Boga nie znają;
11.TYSIĄCL.WYD5a nie w pożądliwej namiętności, jak to czynią nie znający Boga poganie.
12.BRYTYJKANie z namiętności żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga,
13.POZNAŃSKAa nie ulega naporowi żądzy, jak to czynią nie znający Boga poganie.
14.WARSZ.PRASKAa nie poddawał się pożądliwym namiętnościom, jak to czynią poganie, którzy nie znają Boga.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.a nie w uczuciu pożądania, tak jak poganie, którzy nie znają Boga.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITnie ulegać namiętnościom, jak poganie, którzy Boga nie poznali.
17.TOR.PRZ.Nie w namiętności żądzy, tak jak poganie, nieznający Boga.