« 1Tes 4:6 1 List do Tesaloniczan 4:7 1Tes 4:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo nie wezwał nas Bóg na nieczystotę, ale na świątobliwość.
2.WUJEK.1923Bo nas Bóg nie wezwał ku nieczystości, ale ku poświęceniu.
3.RAKOW.NTBo nie wezwał nas Bóg ku nieczystości, ale w świątobliwości.
4.GDAŃSKA.1881Bo nas nie powołał Bóg ku nieczystości, ale ku poświęceniu.
5.GDAŃSKA.2017Bóg bowiem nie powołał nas do nieczystości, ale do świętości.
6.JACZEWSKIbo nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale na to, abyśmy świętymi byli.
7.SYMONBo nas Bóg nie wezwał ku nieczystości, ale ku świętości.
8.MARIAWICIBoć nas Bóg nie powołał na nieczystość, ale na świątobliwość.
9.DĄBR.WUL.1973Nie powołał nas bowiem Bóg do nieczystości, ale do świętości.
10.DĄBR.GR.1961Nie powołał nas bowiem Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia.
11.TYSIĄCL.WYD5Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości.
12.BRYTYJKAAlbowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia.
13.POZNAŃSKABóg bowiem nie powołał nas do nieczystości, ale do świętości.
14.WARSZ.PRASKAPowołał nas bowiem Bóg nie do rozpusty, lecz do świętości.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ponieważ Bóg nie powołał nas dla nieczystości, ale wśród uświęcenia.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWiedzcie, że Pan powołał nas nie do nieczystości, lecz do uświęcenia.
17.TOR.PRZ.Bóg bowiem nie powołał nas do nieczystości, ale do uświęcenia.