« 1Tes 4:8 1 List do Tesaloniczan 4:9 1Tes 4:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A o braterskiej miłości nietrzeba pisać wam, bo wy sami od Boga nauczyliście się, żebyście się wzajem miłowali.
2.WUJEK.1923A o miłości braterstwa nie potrzeba nam do was pisać; albowiem wy sami od Boga jesteście nauczeni, abyście jedni drugie miłowali.
3.RAKOW.NTA o miłości braterskiej, potrzeby nie macie, abym wam pisał; abowiem sami wy od Boga nauczeni jesteście, abyście miłowali jedni drugie.
4.GDAŃSKA.1881A o miłości braterskiej nie potrzeba wam pisać; boście wy sami od Boga nauczeni, abyście miłowali jedni drugich.
5.GDAŃSKA.2017A o miłości braterskiej nie ma potrzeby wam pisać, bo sami zostaliście pouczeni przez Boga, aby się wzajemnie miłować.
6.JACZEWSKIO miłości braterskiej nie potrzebuję wam pisać: sam Bóg was nauczył, abyście się wzajemnie miłowali.
7.SYMONA o miłości braterskiej nie mamy potrzeby pisać do was: bo sami od Boga jesteście nauczeni, abyście jedni drugich miłowali:
8.MARIAWICIA o miłości braterskiej nie potrzeba nam nic pisać do was, boście się sami tego od Boga nauczyli, abyście się społecznie miłowali,
9.DĄBR.WUL.1973A o miłości braterskiej nie mamy potrzeby pisać do was, bo sami nauczeni jesteście przez Boga, abyście miłowali jeden drugiego.
10.DĄBR.GR.1961A o miłości braterskiej nie mamy potrzeby pisać do was, bo sami nauczeni jesteście przez Boga, żeby się miłować wzajemnie.
11.TYSIĄCL.WYD5Nie jest rzeczą konieczną, abyśmy wam pisali o miłości braterskiej, albowiem Bóg was samych naucza, byście się wzajemnie miłowali.
12.BRYTYJKAA o miłości braterskiej nie potrzeba wam pisać, bo jesteście sami przez Boga pouczeni, że należy się nawzajem miłować;
13.POZNAŃSKAA co do wzajemnej miłości, nie ma potrzeby wam o tym pisać, gdyż Bóg sam was pouczył, abyście się wzajemnie miłowali.
14.WARSZ.PRASKANie muszę wam pisać o potrzebie miłości braterskiej, gdyż przez samego Boga zostaliście pouczeni, jak powinniście miłować jedni drugich.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś odnośnie kochania braci, nie ma potrzeby, by wam pisać; bowiem wy sami jesteście nauczeni przez Boga co do miłowania jedni drugich.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITO miłości braterskiej pisać wam nie trzeba. Sam Bóg was pouczył, że trzeba się wzajemnie kochać.
17.TOR.PRZ.Natomiast o miłości braterskiej nie mamy potrzeby wam pisać; bo wy sami jesteście przez Boga nauczeni, abyście miłowali jedni drugich.