« 1Tes 5:10 1 List do Tesaloniczan 5:11 1Tes 5:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dla tego napominajcie się społecznie, i budujcie jeden drugiego, jako i czynicie.
2.WUJEK.1923Dlatego cieszcie się spółecznie i budujcie jeden drugiego, jako i czynicie.
3.RAKOW.NTPrzetoż napominajcie jedni drugie, i budujcie jedni drugie, jako też czynicie.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż napominajcie jedni drugich i budujcie jeden drugiego, jako i czynicie.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego zachęcajcie jedni drugich i budujcie się wzajemnie, jak to zresztą czynicie.
6.JACZEWSKIPrzeto pocieszajcie się wzajemnie i jedni dla drugich zbudowaniem bądźcie, jako i jesteście.
7.SYMONPrzetoż pocieszajcie siebie nawzajem, i budujcie jeden drugiego, jako i czynicie.
8.MARIAWICIDlatego zachęcajcie się zobopólnie i budujcie jeden drugiego, tak jako i czynicie.
9.DĄBR.WUL.1973Dlatego też pocieszajcie się wzajemnie, jeden drugiego budując, jako i czynicie.
10.DĄBR.GR.1961Dlatego pocieszajcie się dla wzajemnego zbudowania, jak to czynicie.
11.TYSIĄCL.WYD5Dlatego zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to zresztą czynicie.
12.BRYTYJKADlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie.
13.POZNAŃSKADlatego zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich dobrym przykładem, jak to zresztą czynicie.
14.WARSZ.PRASKADlatego podnoście się wzajemnie na duchu i budujcie jedni drugich, tak jak to zresztą już czynicie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego zachęcajcie jedni drugich oraz budujcie jeden drugiego, tak jak też czynicie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego zachęcajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego - co zresztą czynicie.
17.TOR.PRZ.Dlatego zachęcajcie jedni drugich i budujcie jeden drugiego, co też i czynicie.