« 1Tes 5:13 1 List do Tesaloniczan 5:14 1Tes 5:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A prosiemy was bracia, napominajcie nieporządne, pocieszajcie lękliwe, podyjmujcie niemocne, stateczni bądźcie ku wszem.
2.WUJEK.1923A prosimy was, bracia! karzcie niespokojne, cieszcie małego serca, przyjmujcie niemocne, cierpliwymi bądźcie ku wszystkim.
3.RAKOW.NTA prosimy was, bracia, napominajcie nieporządne, cieszcie ludzie małego serca, znaszajcie niemocne, długocierpliwymi bądźcie przeciwko wszytkim.
4.GDAŃSKA.1881A prosimy was, bracia! napominajcie tych, którzy nie stoją w rzędzie, cieszcie bojaźliwych, znaszajcie słabych, nieskwapliwymi bądźcie przeciwko wszystkim;
5.GDAŃSKA.2017Prosimy was też, bracia, napominajcie niekarnych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie cierpliwi dla wszystkich.
6.JACZEWSKIStrofujcie zaś niespokojnych, pocieszajcie bojaźliwych, opiekujcie się słabymi, a względem wszystkich cierpliwymi bądźcie.
7.SYMONProsimy też was, bracia, karćcie natrętnych, cieszcie bojaźliwych, przygarniajcie słabych, ze wszystkimi cierpliwi bądźcie.
8.DĄBR.WUL.1973Prosimy was też, bracia, upominajcie krnąbrnych, pocieszajcie bojaźliwych, przygarniajcie słabych, a cierpliwi bądźcie względem wszystkich.
9.DĄBR.GR.1961Prosimy was też, bracia, upominajcie krnąbrnych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, a cierpliwi bądźcie dla wszystkich.
10.TYSIĄCL.WYD5Prosimy was, bracia, upominajcie niekarnych, pocieszajcie małodusznych, przygarniajcie słabych, a dla wszystkich bądźcie cierpliwi.
11.BRYTYJKAWzywamy was też, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich.
12.POZNAŃSKAZachęcamy was, bracia, upominajcie niekarnych, pocieszajcie małodusznych, słabych podtrzymujcie na duchu, a dla wszystkich bądźcie cierpliwi.
13.WARSZ.PRASKAProsimy was też, bracia, abyście zachęcali do pracy opieszałych, dodawali otuchy małodusznym, otaczali opieką słabych, a dla wszystkich byli cierpliwi.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz zachęcamy was, bracia, napominajcie tych, co nie znają Praw, pocieszajcie trwożliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie cierpliwi względem wszystkich.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWzywamy was natomiast, bracia, upominajcie niekarnych, pocieszajcie lękliwych, wspierajcie słabych i miejcie cierpliwość dla wszystkich.
16.TOR.NOWE.PRZ.A zachęcamy was, bracia, korygujcie niezdyscyplinowanych, pocieszajcie lękliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie cierpliwi wobec wszystkich.