« 1Tes 5:1 1 List do Tesaloniczan 5:2 1Tes 5:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo sami pewnie wiecie, iż dzień pański jako złodziej wnocy, tak przyjdzie.
2.WUJEK.1923Albowiem sami dostatecznie wiecie, iż dzień Pański, jako złodziéj w nocy, tak przyjdzie.
3.RAKOW.NTSami bowiem dostatecznie wiecie, iż on dzień Pański, jako złodziej w nocy, tak przyjdzie.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem sami dostatecznie wiecie, iż on dzień Pański jako złodziej w nocy, tak przyjdzie.
5.GDAŃSKA.2017Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy.
6.JACZEWSKISami wiecie o tem dobrze, że dzień Pański przyjdzie niespodzianie, jako złodziej nocny.
7.SYMONgdyż sami to dobrze wiecie, że dzień Pański, jako złodziej w nocy, tak przyjdzie.
8.MARIAWICIBo sami to dobrze wiecie, że dzień Pański tak przyjdzie, jako złodziej w nocy.
9.DĄBR.WUL.1973Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański nadejdzie jako złodziej w nocy.
10.DĄBR.GR.1961Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przychodzi, jak złodziej w nocy.
11.TYSIĄCL.WYD5sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak jak złodziej w nocy.
12.BRYTYJKASami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy.
13.POZNAŃSKASami nazbyt dobrze wiecie o tym, że dzień Pański nadejdzie tak jak złodziej w nocy.
14.WARSZ.PRASKASami bowiem wiecie dobrze, że dzień Pański przyjdzie jak złodziej nocą.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż sami dokładnie wiecie, że dzień Pana tak przychodzi, jak złodziej w nocy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITSami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy.
17.TOR.PRZ.Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pana nadchodzi jak złodziej w nocy.