« 1Tes 5:19 1 List do Tesaloniczan 5:20 1Tes 5:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Proroctwy nie gardźcie.
2.WUJEK.1923Proroctw nie lekce ważcie.
3.RAKOW.NTProroctwa nie nizacz poczytajcie.
4.GDAŃSKA.1881Proroctw nie lekceważcie.
5.GDAŃSKA.2017Proroctw nie lekceważcie.
6.JACZEWSKINauką Bożą nie pogardzajcie.
7.SYMONDaru proroctwa nie lekceważcie.
8.DĄBR.WUL.1973Proroctwa nie lekceważcie.
9.DĄBR.GR.1961proroctw nie lekceważcie,
10.TYSIĄCL.WYD5proroctwa nie lekceważcie.
11.BRYTYJKAProroctw nie lekceważcie.
12.POZNAŃSKAdaru proroctwa nie lekceważcie.
13.WARSZ.PRASKAnie lekceważcie sobie daru prorokowania.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.proroctw nie lekceważcie;
15.EIB.BIBLIA.2016.LITProroctw nie lekceważcie.
16.TOR.NOWE.PRZ.Proroctw nie lekceważcie.