« 1Tes 5:24 1 List do Tesaloniczan 5:25 1Tes 5:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bracia módlcie się za nas.
2.WUJEK.1923Bracia! módlcie się za nas.
3.RAKOW.NTBracia! módlcie się za nami.
4.GDAŃSKA.1881Bracia! módlcie się za nami.
5.GDAŃSKA.2017Bracia, módlcie się za nas.
6.JACZEWSKIBracia, módlcie się za nas.
7.SYMONBracia, módlcie się za nas.
8.MARIAWICIBracia, módlcie się za nas.
9.DĄBR.WUL.1973Bracia, módlcie się za nas.
10.DĄBR.GR.1961Bracia, módlcie się i za nas.
11.TYSIĄCL.WYD5Bracia, módlcie się także i za nas.
12.BRYTYJKABracia, módlcie się za nas.
13.POZNAŃSKABracia, módlcie się także za nas.
14.WARSZ.PRASKABracia, módlcie się także i za nas.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bracia, módlcie się za nas.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBracia, módlcie się również za nami.
17.TOR.PRZ.Bracia, módlcie się za nas.