« 1Tes 5:3 1 List do Tesaloniczan 5:4 1Tes 5:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz wy bracia nie jesteście wciemności, aby was (on) dzień jako złodziej pojmał.
2.WUJEK.1923A wy, bracia! nie jesteście w ciemności, aby on dzień was miał jako złodziéj zastać.
3.RAKOW.NTLecz wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby on dzień was jako złodziej miał ogarnąć.
4.GDAŃSKA.1881Lecz wy, bracia! nie jesteście w ciemności, aby was on dzień jako złodziej zachwycił.
5.GDAŃSKA.2017Lecz wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby ten dzień zaskoczył was jak złodziej.
6.JACZEWSKIWy, bracia, uprzedzeni o tem jesteście: napaści przeto tego dnia, jako złodzieja, obawiać się nie powinniście.
7.SYMONAle wy, bracia, nie jesteście w ciemności, iżby on dzień miał was zaskoczyć jako złodziej:
8.MARIAWICIAle wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, żeby was miał on dzień zastać jako złodziej.
9.DĄBR.WUL.1973Lecz wy, bracia, nie pozostajecie w ciemnościach, aby dzień ów zaskoczył was jako złodziej,
10.DĄBR.GR.1961Lecz wy, bracia, nie pozostajecie w ciemnościach, w których dzień ów zaskoczyłby was jak złodziej.
11.TYSIĄCL.WYD5Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej.
12.BRYTYJKAWy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył.
13.POZNAŃSKALecz wy, bracia nie przebywacie w ciemnościach, aby ten dzień miał was zaskoczyć jak złodziej.
14.WARSZ.PRASKAAle wy, bracia, nie żyjecie przecież w ciemnościach, by ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was ten dzień zaskoczył jak złodziej.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby ten dzień miał was zaskoczyć jak złodziej.
17.TOR.PRZ.Lecz wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby ten dzień miał was zaskoczyć jak złodziej.