« 1Tes 5:6 1 List do Tesaloniczan 5:7 1Tes 5:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo którzy śpią, wnocy śpią, i którzy się upijają wnocy się upijają.
2.WUJEK.1923Albowiem którzy śpią, w nocy śpią; a którzy są pijani, w nocy są pijani,
3.RAKOW.NTKtórzy bowiem śpią, w nocy śpią; i którzy się upijają, w nocy się upijają.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem którzy śpią, w nocy śpią, a którzy się upijają, w nocy się upijają.
5.GDAŃSKA.2017Ci bowiem, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają.
6.JACZEWSKISen i pijaństwo są sprawy ciemności i nocy:
7.SYMONBo którzy śpią, w nocy śpią: a którzy się upijają, w nocy się upijają.
8.MARIAWICIBo ci, którzy śpią, w nocy śpią; i ci, którzy są pijani, w nocy są pijani.
9.DĄBR.WUL.1973Bo którzy śpią, w nocy śpią, a którzy się upijają, w nocy są pijani.
10.DĄBR.GR.1961Bo, którzy śpią, w nocy śpią, a którzy się upijają, w nocy są pijani.
11.TYSIĄCL.WYD5Ci, którzy śpią, w nocy śpią, a którzy się upijają, w nocy są pijani.
12.BRYTYJKAAlbowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają.
13.POZNAŃSKABo ci, którzy śpią, śpią nocą, ci zaś, którzy się upijają, są w nocy pijani.
14.WARSZ.PRASKAKto śpi, śpi zazwyczaj w nocy, a kto się upija, czyni to również w nocy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ponieważ śpiący śpią w nocy, a upijający się są pijani nocą.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBo ci, którzy śpią, śpią w nocy, a ci, którzy się upijają, upijają się w nocy.
17.TOR.PRZ.Ci bowiem, którzy śpią, w nocy śpią; a ci, którzy się upijają, nocą są pijani.