« 1Tes 5:7 1 List do Tesaloniczan 5:8 1Tes 5:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574My lepak dniowi będąc, wytrzeźwiajmy się obleczeni w pleszki wiary i miłości, i w przyłbicę nadziei zbawienia.
2.WUJEK.1923A my, którzy jesteśmy dniowi, bądźmy trzeźwi, oblekłszy pancerz wiary i miłości, a przyłbicę nadzieje zbawienia,
3.RAKOW.NTLecz my dnia synmi będąc, bądźmy trzeźwi, przyoblókszy pleszek wiary i miłości; a przyłbicę nadzieje zbawienia.
4.GDAŃSKA.1881Lecz my synami dnia będąc, bądźmy trzeźwymi, oblekłszy się w pancerz wiary i miłości, i w przyłbicę nadziei zbawienia.
5.GDAŃSKA.2017My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia.
6.JACZEWSKImy zaś, jako dzieci dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziejmy na się pancerz wiary i miłości, i przyłbicę zbawiennej nadziei.
7.SYMONAle my, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, obleczeni w pancerz wiary i miłości, i w przyłbicę nadziei zbawienia:
8.MARIAWICIAle my, którzy jesteśmy synami dnia, bądźmy trzeźwi, oblókłszy się w pancerz wiary i miłości, i w hełm nadziei zbawienia.
9.DĄBR.WUL.1973Ale my, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przyodziani w pancerz wiary i miłości, i noszący przyłbicę nadziei zbawienia.
10.DĄBR.GR.1961My zaś, którzy należymy do dnia, trzeźwymi bądźmy, przyodziani w pancerz wiary i miłości, nosząc jako przyłbicę nadzieję zbawienia.
11.TYSIĄCL.WYD5My zaś, którzy do dnia należymy, bądźmy trzeźwi, przyodziani w pancerz wiary i miłości oraz w hełm nadziei zbawienia.
12.BRYTYJKAMy zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia.
13.POZNAŃSKALecz my należymy do dnia, przywdziejmy więc pancerz wiary i miłości, włóżmy hełm zbawiennej nadziei i bądźmy trzeźwi.
14.WARSZ.PRASKAMy zaś, ponieważ jesteśmy dziećmi dnia, musimy być trzeźwi; powinniśmy przywdziać na siebie pancerz wiary i miłości, założyć na głowę hełm nadziei przyszłego zbawienia.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale my, którzy jesteśmy dnia bądźmy trzeźwymi, odzianymi pancerzem wiary, miłości oraz hełmem nadziei ratunku.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMy zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, jako ci, którzy przywdziali pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia.
17.TOR.PRZ.2023Lecz my, należący do dnia, bądźmy trzeźwi, jako ci, którzy włożyli na siebie pancerz wiary i miłości, i hełm nadziei zbawienia.