« 2Tes 1:10 2 List do Tesaloniczan 1:11 2Tes 1:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Za co też modlimy się zawżdy za was, aby was uraczył tym zwaniem Bóg nasz, i aby wypełnił, wszelką dobrą chęć dobroci, i sprawę wiary wmocy.
2.WUJEK.1923Dlaczego téż modlimy się zawsze za was, aby was Bóg nasz uczynił godnymi wezwania swego, i wypełnił wszystkę wolą dobrotliwości i sprawę wiary w mocy,
3.RAKOW.NTDla czego też modlimy się zawsze za was, aby was godnymi uczynił wezwania Bóg nasz, i wypełnił wszytko upodobanie dobroci swej, i uczynek wiary w mocy.
4.GDAŃSKA.1881Dlaczego też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz godnymi was uczynił powołania tego i wypełnił wszystko upodobanie dobrotliwości swojej, i skutek wiary w mocy.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego też nieustannie modlimy się za was, aby nasz Bóg uznał was za godnych tego powołania i wypełnił wszelkie upodobanie swojej dobroci i dzieła wiary w mocy;
6.JACZEWSKIOtóż, zawsze modlimy się o to, aby Bóg nasz nie odmawiał wam powołania swego; aby darzył was pełnością dobrych pożądań; i aby dzieła wiary waszej dokonywał w was:
7.SYMONDlatego modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was za godnych wezwania Swego, i wszystko dobre, w którem podoba sobie, i dzieło wiary waszej wypełnił w was mocą Swoją:
8.MARIAWICIDlaczego też i modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uczynił was godnymi wezwania Swego i wypełnił wszystką wolę dobroci Swej i skutek wiary w mocy,
9.DĄBR.WUL.1973Dlatego też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was za godnych wezwania swego i z mocą doprowadził do końca wszelkie pragnienie cnoty i dzieło wiary.
10.DĄBR.GR.1961W tym oczekiwaniu modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was za godnych wezwania i skutecznie doprowadził do końca wszelkie pragnienie dobrych uczynków i dzieło wiary:
11.TYSIĄCL.WYD5Dlatego modlimy się stale za was, aby Bóg nasz uczynił was godnymi swego wezwania i aby z mocą wypełnił w was wszelkie pragnienie dobra oraz działanie wiary.
12.BRYTYJKAW tej myśli też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary,
13.POZNAŃSKAA wy uwierzyliście naszemu świadectwu i dlatego nieustannie modlimy się za was. Niech Bóg nasz uczyni was godnymi powołania i swoją mocą spełni wszystkie wasze dobre pragnienia - dzieło wiary waszej.
14.WARSZ.PRASKADlatego modlimy się za was nieustannie, aby Bóg nasz uczynił was godnymi swego wezwania, aby potęgował w was coraz bardziej wszelkie pragnienie dobra i pomnażał uczynki wypływające z wiary.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego zawsze się za was modlimy, by nasz Bóg uznał was za godnych powołania oraz w mocy i skutkiem wiary, wypełnił całą łaską szlachetności.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW tej też myśli zawsze modlimy się o was. Pragniemy, aby nasz Bóg uznał was za godnych powołania i z mocą wypełnił wszelkie wasze pragnienie dobra oraz dzieło wiary,
17.TOR.PRZ.O co też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was godnymi powołania i wypełnił wszelkie upodobanie dobroci i dzieło wiary w mocy,