« 2Tes 2:9 2 List do Tesaloniczan 2:10 2Tes 2:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(2:9) I we wszem zwodzeniu nieprawości wginących, za tem iż miłości prawdy nieprzyjęli, ku zbawieniu sobie.
2.WUJEK.1923I z wszelkiem zwiedzieniem nieprawości w tych, którzy giną, przeto, iż miłości prawdy nie przyjęli, aby byli zbawieni.
3.RAKOW.NTI z wszelkim omamieniem niesprawiedliwości, w onych którzy giną; przeto iż miłości prawdy nie przyjęli, aby byli zbawieni.
4.GDAŃSKA.1881I ze wszystkiem oszukaniem nieprawości w tych, którzy giną, przeto iż miłości prawdy nie przyjęli, aby byli zbawieni.
5.GDAŃSKA.2017Wśród wszelkiego zwodzenia nieprawości wobec tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, by zostali zbawieni.
6.JACZEWSKIi uwiedzie złych, którzy zginą, dla tego że prawdy, która zbawia, nie umiłowali.
7.SYMONi z wszelkiemi sposoby uwodzenia w bezbożność tych, którzy giną: przeto iż miłości prawdy nie przyjęli, aby byli zbawieni.
8.MARIAWICIi we wszelkiem zwiedzeniu nieprawości dla tych, którzy giną. Przeto że miłości prawdy nie przyjęli, aby byli zbawieni,
9.DĄBR.WUL.1973oraz ze wszelkimi sposobami uwiedzenia tych, którzy giną, dlatego że nie przyjęli miłości prawdy, aby byli zbawieni.
10.DĄBR.GR.1961oraz wszelkie pokusy nieprawości dla tych, którzy zginą, dlatego że nie przyjęli umiłowania prawdy, która by ich ocaliła.
11.TYSIĄCL.WYD5z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy idą na zagładę, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia.
12.BRYTYJKAI wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić.
13.POZNAŃSKATych, którzy nie umiłowali prawdy mającej ich zbawić, zwiedzie wszelkimi pokusami zła ku ich zgubie.
14.WARSZ.PRASKABędzie się posługiwał złem we wszelkich jego postaciach, byle tylko uwieść tych, którzy idą na zatracenie, ponieważ nie przyjęli z miłością prawdy mającej doprowadzić ich do wiecznego zbawienia.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo przyjdzie w całym fałszu bezprawia, pomiędzy gubiącymi siebie dlatego, że nie wpuścili miłości prawdy dla ich zbawienia.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITa w przypadku tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości Prawdy, dzięki której mogli dostąpić zbawienia, da o sobie znać cała zwodniczość niesprawiedliwości.
17.TOR.PRZ.I w całym podstępie niesprawiedliwości w tych, którzy giną, za to, że nie przyjęli oni miłości prawdy, aby zostać zbawionymi.