« 2Tes 2:11 2 List do Tesaloniczan 2:12 2Tes 2:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Aby osądzeni wszytcy którzy nieuwierzyli prawdzie, ale ulubili (sobie) wnieprawości.
2.WUJEK.1923Iżby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale przyzwolili na nieprawość.
3.RAKOW.NTIżby byli osądzeni wszyscy którzy nie uwierzyli prawdzie, ale się im upodobało w niesprawiedliwości.
4.GDAŃSKA.1881Aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale sobie upodobali niesprawiedliwość.
5.GDAŃSKA.2017Aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie niesprawiedliwość.
6.JACZEWSKIi potępieni zostaną za to, że zaparli się prawdy a przyjęli błąd.
7.SYMONiżby osądzeni byli wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz przyzwolili nieprawości.
8.MARIAWICIaby byli wszyscy sądzeni ci, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale przyzwolili na nieprawość.
9.DĄBR.WUL.1973i żeby poddani byli sądowi wszyscy ci, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale przyzwolili na nieprawość.
10.DĄBR.GR.1961tak aby poddani byli sądowi wszyscy ci, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz upodobali sobie w nieprawości.
11.TYSIĄCL.WYD5aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość.
12.BRYTYJKAAby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości.
13.POZNAŃSKATak wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz upodobali sobie zło, zostaną potępieni.
14.WARSZ.PRASKAW ten sposób bowiem zasłużą sobie na wyrok potępienia ci wszyscy, którzy zamiast uwierzyć prawdzie, znaleźli upodobanie w nieprawości.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.aby zostali potępieni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli przyjemność w bezprawiu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITi aby przez to zostali osądzeni wszyscy, którzy odrzucili prawdę, a znaleźli upodobanie w niesprawiedliwości.
17.TOR.PRZ.Aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w niesprawiedliwości.