« 2Tes 2:12 2 List do Tesaloniczan 2:13 2Tes 2:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574My lepak winniśmy dziękować Bogu zawżdy za was bracia umiłowani od Pana, iż wybrał was Bóg od początku do zbawienia wświątobliwości ducha, i w wierze prawdy.
2.WUJEK.1923Lecz my powinniśmy Bogu dziękować zawsze za was, bracia umiłowani od Boga! iż was wybrał Bóg pierwiastkami ku zbawieniu przez poświęcenie Ducha i przez wiarę prawdy.
3.RAKOW.NTLecz my powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia umiłowani od Pana, iż wybrał was Bóg od początku ku zbawieniu, w poświęceniu ducha, i wierze prawdy;
4.GDAŃSKA.1881Lecz my powinniśmy Bogu dziękować zawsze za was, bracia umiłowani od Pana! iż was Bóg od początku wybrał ku zbawieniu w poświęceniu Ducha i w wierze prawdy,
5.GDAŃSKA.2017Lecz my nieustannie powinniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana, że Bóg od początku wybrał was do zbawienia przez uświęcenie Ducha i wiarę w prawdę.
6.JACZEWSKICo do was, bracia ukochani, - to zawsze dzięki składamy Bogu za to, iż on was pierwszych powołał do zbawienia; iż uświęcił waszego ducha; iż dał wam poznać wiarę prawdziwą;
7.SYMONAle my za powinność poczytujemy sobie Bogu dziękować zawsze za was, umiłowani od Boga bracia, że Bóg wybrał was jako pierwociny ku zbawieniu przez poświęcenie Ducha, i przez wiarę w prawdę:
8.MARIAWICIAle my powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia umiłowani od Boga, że was wybrał Bóg od początku do zbawienia w poświęceniu Duchem i w wierze w prawdę,
9.DĄBR.WUL.1973Lecz my winniśmy zawsze dzięki czynić Bogu za was, bracia, umiłowani przez Boga, że was wybrał od początku ku zbawieniu przez poświęcenie ducha i przez prawdę wiary.
10.DĄBR.GR.1961Lecz my powinniśmy zawsze dzięki czynić Bogu za was, bracia umiłowani przez Boga, że wybrał was Bóg od początku dla zbawienia przez uświęcenie ducha i przez wierność prawdzie.
11.TYSIĄCL.WYD5Lecz my zawsze winniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana, że wybrał was Bóg jako pierwociny do zbawienia przez uświęcenie w Duchu i przez wiarę w prawdę.
12.BRYTYJKAMy jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia, umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca, i przez wiarę w prawdę.
13.POZNAŃSKAMy zaś powinniśmy nieustannie składać Bogu dzięki, umiłowani przez Pana bracia, że Bóg wybrał was pierwszych do zbawienia przez Ducha Świętego i wierność prawdzie.
14.WARSZ.PRASKABracia, powinniśmy nieustannie dziękować Bogu za was, których Pan tak umiłował, że wybrał Bóg was jako pierwszych do osiągnięcia zbawienia przez Ducha [Świętego] i przez waszą wiarę w prawdę.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś my, zawsze winniśmy dziękować za was Bogu, umiłowani przez Pana bracia, gdyż od początku Bóg wybrał was sobie do zbawienia, w uświęceniu Ducha oraz świadectwie prawdy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMy zaś powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia, ukochani przez Pana, że Bóg wybrał was jako pierwszy owoc przeznaczony do zbawienia przez poświęcenie w Duchu i prawdziwą wiarę.
17.TOR.PRZ.Lecz my powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia, którzy jesteście umiłowani przez Pana, że Bóg od początku wybrał was dla siebie ku zbawieniu w uświęceniu Ducha i w wierze w prawdę,