« 2Tes 2:14 2 List do Tesaloniczan 2:15 2Tes 2:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A tak bracia stójcie, a dzierzcie podania którycheście nawykli, choć przez mowę, choć przez list nasz.
2.WUJEK.1923Przeto, bracia! stójcie, a trzymajcie podania, którycheście się nauczyli, choć przez mowę, choć przez list nasz.
3.RAKOW.NTPrzeto tedy, bracia! stójcie, i trzymajcie się onych podania którycheście się nauczyli, choć przez mowę, choć przez list nasz.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż, bracia! stójcie, a trzymajcie się nauki podanej, którejście się nauczyli lub przez mowę, lub przez list nasz.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanych nauk, o których zostaliście pouczeni czy to przez mowę, czy przez nasz list.
6.JACZEWSKIPrzeto, bracia, bądźcie stałymi i trzymajcie się nauki, którąśmy wam podali już to ustnie, już to przez pośrednictwo listu naszego.
7.SYMONPrzeto stójcie mocno, bracia, a trzymajcie się podania, któregoście się nauczyli, bądź przez mowę ustną, bądź przez list nasz.
8.MARIAWICIPrzeto, bracia, stójcie i trzymajcie się podań, którycheście się nauczyli, czy to przez mowę, czy to przez list nasz.
9.DĄBR.WUL.1973Przeto, bracia, trwajcie niewzruszenie trzymając się podań, któreście poznali czy to przez naukę ustną, czy też przez list nasz.
10.DĄBR.GR.1961Przeto, bracia, trwajcie niewzruszenie, trzymając się tradycji, które poznaliście czy to przez naukę ustną, czy też przez list nasz.
11.TYSIĄCL.WYD5Przeto, bracia, trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu.
12.BRYTYJKAPrzeto, bracia, trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanej nauki, której nauczyliście się czy to przez mowę, czy przez list nasz.
13.POZNAŃSKATrwajcie więc, bracia, niewzruszenie w nauce, którą otrzymaliście czy przez ustne nauczanie, czy to przez nasz list.
14.WARSZ.PRASKAPrzeto, bracia, nie dajcie się zachwiać, trzymajcie się mocno pouczeń, które przekazaliśmy wam bądź ustnie, bądź za pośrednictwem naszego listu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem więc, bracia, trwajcie oraz trzymajcie się nauki, której zostaliście nauczeni, czy to przez mowę, czy to przez nasz list.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego, bracia, stójcie niewzruszenie. Trzymajcie się przekazanych wam prawd, których nauczyliście się dzięki naszym słowom oraz dzięki listom.
17.TOR.PRZ.Dlatego, bracia, stójcie mocno i trzymajcie się przekazów nauki , których zostaliście nauczeni, czy to przez słowo, czy to przez nasz list.