« 2Tes 2:15 2 List do Tesaloniczan 2:16 2Tes 2:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Sam lepak pan nasz Jesus Christus, i Bóg a ociec nasz, który umiłował nas, i dał pociechę wieczną, i nadzieję dobrą w łasce,
2.WUJEK.1923A sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg a Ojciec nasz, który nas umiłował i dał pocieszenie wieczne i nadzieję dobrą przez łaskę,
3.RAKOW.NTA sam on Pan nasz Jezus Christus, i on Bóg i Ociec nasz, który umiłował nas, i dał pociechę wieczną, i nadzieję dobrą w łasce,
4.GDAŃSKA.1881A sam Pan nasz, Jezus Chrystus i Bóg a Ojciec nasz, który nas umiłował i dał pociechę wieczną, i nadzieję dobrą przez łaskę,
5.GDAŃSKA.2017A sam nasz Pan Jezus Chrystus i Bóg, nasz Ojciec, który nas umiłował i dał wieczną pociechę i dobrą nadzieję przez łaskę;
6.JACZEWSKISam zaś Pan nasz Jezus Chrystus, Bóg i Ojciec nasz, który nas umiłował, i z łaski swojej dał nam wieczną pociechę i dobrą nadzieję,
7.SYMONA sam Pan nasz Jezus Chrystus, i Bóg, a Ojciec nasz, który nas umiłował i dał nam wieczne pocieszenie i dobrą nadzieję w łasce,
8.MARIAWICIA Sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg i Ojciec nasz, Który nas umiłował i dał pocieszenie wieczne i nadzieję dobrą w łasce,
9.DĄBR.WUL.1973A sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, i Ojciec nasz, który nas umiłował i dał nam przez łaskę wieczne pocieszenie
10.DĄBR.GR.1961A sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg Ojciec nasz, który nas umiłował i dał nam przez swą łaskę wieczne pocieszenie
11.TYSIĄCL.WYD5Sam zaś Pan nasz, Jezus Chrystus, i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam wiecznego pocieszenia i dobrej nadziei,
12.BRYTYJKAA sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i dał pocieszenie wieczne, i dobrą nadzieję z łaski,
13.POZNAŃSKAA sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas ukochał i obdarzył nas wieczną radością i ufną nadzieją,
14.WARSZ.PRASKASam zaś Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg nasz Ojciec – Ten, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam niewymownego pocieszenia i rzeczywistej nadziei –
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A sam nasz Pan, Jezus Chrystus i Bóg, nasz Ojciec, który nas umiłował oraz dał wieczne wezwanie i dobrą nadzieję w łasce,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA sam Pan nasz, Jezus Chrystus, i Bóg, nasz Ojciec, Ten, który nas ukochał, obdarzył wieczną zachętą oraz dobrą nadzieją w łasce,
17.TOR.PRZ.2023A sam Pan nasz Jezus Chrystus, i Bóg i Ojciec nasz, Ten, który nas umiłował i dał wieczne pocieszenie i nadzieję dobrą w łasce,