« 2Tes 2:1 2 List do Tesaloniczan 2:2 2Tes 2:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Żebyście się nierychło poruszali od smysłu, ani się lękali, ani przez ducha, ani przez mowę, ani przez list, jakoby od nas (napisany) jakoby (już) nastawał dzień pański.
2.WUJEK.1923Abyście się nie prędko unosili od rozumu waszego, ani byli ustraszeni, ani przez ducha, ani przez mowę, ani przez list, jakoby od nas posłany, jakoby nadchodził dzień Pański.
3.RAKOW.NTAbyście się nie rychło poruszali od umysłu waszego, ani sobą trwożyli, ani przez ducha, ani przez mowę, ani przez list jakoby przez nas pisany, jakoby już nastąpił on dzień Christusów.
4.GDAŃSKA.1881Abyście się nie zaraz dali zrażać z zmysłu waszego, ani sobą trwożyć, lub przez ducha lub przez mowę, lub przez list, jakoby od nas pisany, jakoby nadchodził dzień Chrystusowy.
5.GDAŃSKA.2017Abyście nie tak łatwo dali się zachwiać w waszym umyśle i zatrwożyć się ani przez ducha, ani przez mowę, ani przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nadchodził dzień Chrystusa.
6.JACZEWSKIabyście się nie chwiali w swojej wierze, i abyście się nie lękali zbliżającego się już niby dnia Pańskiego, chociażby o takowym głosił wam duch jaki albo człowiek; i chociażby wam mówiono, że wiadomość ta mieści się w jakim liście naszym.
7.SYMONabyście nie tak rychło tracili spokój wewnętrzny, niech was nie zastrasza ani duch jaki, ani powiedzenie, ani list rzekomo przez nas posłany, jakoby nadchodził dzień Pański.
8.MARIAWICIabyście rychło nie dawali się spychać z rozumienia waszego; ani się nie dawajcie straszyć, ani przez ducha, ani przez mowę, ani przez list, jakoby od nas posłany, jakoby już nadchodził dzień Pański.
9.DĄBR.WUL.1973abyście nie dawali się tak rychło zachwiać w umyśle waszym ani też pozwolili się zastraszyć czy to przez ducha, czy przez naukę, czy też przez list rzekomo przez nas posłany, jakoby nadchodził dzień Pański.
10.DĄBR.GR.1961abyście nie pozwolili tak łatwo zachwiać umysłami waszymi ani też nie ulegali zastraszeniu czy to przez ducha, czy przez naukę, czy przez list rzekomo przez nas posłany, jakoby nadchodził już dzień Pański.
11.TYSIĄCL.WYD5abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list, rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień Pański.
12.BRYTYJKAAbyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list, rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał dzień Pański.
13.POZNAŃSKAnie dajcie się wyprowadzić zbyt łatwo z równowagi ducha ani nie trwóżcie się z powodu jakiegoś objawienia prorockiego, nauczania lub przypisywanego nam listu, jakoby już nadchodził dzień Pański.
14.WARSZ.PRASKAżebyście się nie dali ani zachwiać zbyt łatwo w waszych dotychczasowych przekonaniach, ani zastraszyć przez tych, którzy twierdzą, że dzień Pański już nadchodzi, powołując się przy tym albo na rzekome natchnienie Ducha, albo na [charyzmatyczne] mowy [prorockie], albo na list rzekomo od nas pochodzący.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.abyście nie dali się szybko zachwiać, przez wasz sposób myślenia względem tego. Byście nie byli też zatrwożeni ani przez ducha, ani z powodu mowy, ani z powodu listu, jak gdyby pisanego przez nas, że jakoby obecnie nastał dzień Chrystusa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie dajcie wprowadzić się w błąd. Nie bójcie się ani żadnego ducha, ani słowa, ani listu, rzekomo przez nas napisanego, że niby już nastał dzień Pana.
17.TOR.PRZ.2023Nie dajcie się co do tego tak szybko zachwiać w swoim myśleniu, ani zatrważać, czy to przez ducha, czy to przez słowo, czy to przez list rzekomo przez nas napisany, jakoby już nastał dzień Chrystusa,