« 2Tes 2:2 2 List do Tesaloniczan 2:3 2Tes 2:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Niech was nikt nie zwodzi, żadnym obyczajem; iż jeśliby nieprzyszło odstąpienie pierwej, a nie odkrytby człowiek grzechu, syn zaginienia.
2.WUJEK.1923Niech was nikt nie zwodzi żadnym sposobem; albowiem nie przyjdzie, jeźli pierwéj nie przyjdzie odstąpienie, i będzie objawion człowiek grzechu, syn zatracenia.
3.RAKOW.NTNiech nikt was nie zwodzi żadnym sposobem; abowiem nie przyjdzie dzień on, jeśliby nie przyszło odstąpienie pierwej, i byłby objawion on człowiek grzechu, on syn zginienia,
4.GDAŃSKA.1881Niech was nikt nie zwodzi żadnym sposobem; albowiem nie przyjdzie on dzień, ażby pierwej przyszło odstąpienie i byłby objawiony człowiek on grzechu, on syn zatracenia.
5.GDAŃSKA.2017Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi. Ten dzień bowiem nie nadejdzie, dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia;
6.JACZEWSKINie dajcie się nikomu uwieść, ale wiedźcie, że zanim się zbliży dzień sądu, wprzód będzie odstępstwo od wiary; przyjdzie człowiek grzechu, syn zatracenia,
7.SYMONNiechaj was nikt nie zwodzi żadnym sposobem: wpierw bowiem przyjdzie odstępstwo, i objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia:
8.MARIAWICINiechaj was nikt nie zwodzi żadnym sposobem, bo (nie przyjdzie on dzień) jeśli pierwej nie przyjdzie odstępstwo i nie będzie objawiony człowiek grzechu, syn zatracenia,
9.DĄBR.WUL.1973Niechaj was nikt nie zwodzi żadnym sposobem, bo (dzień ten nie nadejdzie), dopóki pierwej nie przyjdzie odstępstwo i nie ukaże się człowiek grzechu, syn zatracenia,
10.DĄBR.GR.1961Niech was nikt żadnym sposobem nie zwodzi; bo najpierw musi przyjść odstępstwo i ukaże się człowiek grzechu, syn zatracenia,
11.TYSIĄCL.WYD5Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia,
12.BRYTYJKANiechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, Syn zatracenia,
13.POZNAŃSKANiech was nikt w żaden sposób nie wprowadza w błąd. Bo najpierw musi dojść do odstępstwa i objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia,
14.WARSZ.PRASKANie dajcie się zwieść nikomu w żaden sposób. Wiadomo bowiem, że dzień Pański nie nadejdzie, dopóki nie stwierdzi się wielkiego odstępstwa [od wiary] i nie przyjdzie człowiek grzechu, syn zatracenia.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Aby nikt was nie zwiódł w żaden sposób. Ponieważ nie nastanie, jeśli najpierw nie przyjdzie odstępstwo i nie zostanie objawiony człowiek grzechu, syn zatracenia,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech was nikt w żaden sposób nie zwiedzie. Bo zanim przyjdzie ten dzień, musi najpierw dojść do odstępstwa. Ujawni się wówczas Człowiek bezprawia, Syn zagłady.
17.TOR.PRZ.Aby was nikt w żaden sposób nie zwiódł; gdyż dzień ten nie nastanie, jeśli najpierw nie przyjdzie odstępstwo i nie zostanie objawiony człowiek grzechu, syn zatracenia,