« 2Tes 2:3 2 List do Tesaloniczan 2:4 2Tes 2:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przeciwnik i który się wynosi nade wszytko, co zową Bogiem, albo bóstwem; tak iż wkościele Bożem, jako Bóg, (ma) siedzieć, pokazując siebie że jest Bóg.
2.WUJEK.1923Który się sprzeciwia i wynosi się nad to wszystko, co zowią Bogiem, albo co chwalą: tak że usiędzie w kościele Bożym, okazując się, jakoby był Bogiem.
3.RAKOW.NTSprzeciwiający się, i wynoszący się przeciw wszelkiemu co zową Bogiem, abo co boską cześć ma; tak iż też on w kościele Bożym jako Bóg usiędzie, okazując samego siebie iż jest Bogiem.
4.GDAŃSKA.1881Który się sprzeciwia i wynosi nad to wszystko, co się zowie Bogiem, albo co ma Boską cześć, tak iż on w kościele Bożym jako Bóg usiądzie, udawając się za Boga.
5.GDAŃSKA.2017Który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co się nazywa Bogiem lub co jest przedmiotem czci, tak że zasiądzie w świątyni Boga jako Bóg, podając się za Boga.
6.JACZEWSKIktóry się ogłosi przeciwnikiem Chrystusa i Boga, i sam sobie każe oddawać cześć boską.
7.SYMONktóry się sprzeciwia i wynosi nad wszystko, co zowią Bogiem, i co odbiera cześć boską: tak, że usiędzie w kościele Bożym, wydając siebie za Boga.
8.MARIAWICIktóry się sprzeciwia i wynosi nad wszystko, co zowią Bogiem, albo co bywa chwalone, tak że też w Kościele Bożym usiądzie, okazując się jakoby był Bogiem.
9.DĄBR.WUL.1973który się sprzeciwia i wynosi nad wszystko, co zowią Bogiem, albo co odbiera cześć boską, tak że zasiądzie w świątyni Bożej podając się za Boga.
10.DĄBR.GR.1961który się sprzeciwia i wynosi nad wszystko, co nazywają Bogiem, albo co odbiera cześć boską, tak że nawet zasiądzie w świątyni Bożej podając się za Boga.
11.TYSIĄCL.WYD5który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywane jest Bogiem lub co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga, dowodząc, że sam jest Bogiem.
12.BRYTYJKAPrzeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga.
13.POZNAŃSKAprzeciwnik, wynoszący się ponad wszystko, co nazwane jest Bogiem lub odbiera cześć Boską. Zasiądzie on nawet w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem.
14.WARSZ.PRASKABędzie się on sprzeciwiał i wynosił ponad wszystko, co człowiek nazywa Bogiem i co adoruje jako Boga. W końcu zasiądzie nawet w świątyni Bożej i będzie się podawał za samego Boga.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.który jest przeciwnikiem oraz wynosi się ponad wszystko, mające na myśli Boga, lub będące przedmiotem czci. Tak, że jak bóg zasiądzie on w Świątyni Boga, przedstawiając samego siebie, że jest bogiem.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBędzie on buntował się przeciw wszystkiemu i wynosił się ponad wszystko, co łączy się z Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci. W końcu sam zasiądzie w przybytku i wskaże na siebie, że to on jest Bogiem.
17.TOR.PRZ.2023Który sprzeciwia się i wynosi nad wszystko, co nazywa się bogiem lub jest przedmiotem czci, tak że on w świątyni Boga zasiądzie jako bóg, wskazując na siebie samego, że jest bogiem.