« 2Tes 2:5 2 List do Tesaloniczan 2:6 2Tes 2:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(2:5b) A teraz co zatrzymawa wiecie, że będzie odkryty swego czasu.
2.WUJEK.1923A teraz wiecie, co zatrzymawa, aby był objawion czasu swego.
3.RAKOW.NTA teraz, co zatrzymawa wiecie, aby był objawiony on swego czasu.
4.GDAŃSKA.1881A teraz wiecie, co przeszkadza, aby był objawiony czasu swego.
5.GDAŃSKA.2017A teraz wiecie, co przeszkadza, tak że się objawi w swoim czasie.
6.JACZEWSKIi że prawda ta jest teraz dla nas zakrytą, a dopiero w swoim czasie ujawnioną zostanie?
7.SYMONA i to też wiecie, co go teraz wstrzymuje, aby się objawił czasu swego.
8.MARIAWICIA teraz, co zatrzymuje to objawienie jego w czasie swoim, wiecie.
9.DĄBR.WUL.1973A wiecie, co go teraz powstrzymuje, dopóki nie będzie objawiony czasu swego.
10.DĄBR.GR.1961A wiecie, co go teraz powstrzymuje, dopóki nie będzie objawiony czasu swego.
11.TYSIĄCL.WYD5Wiecie, co go teraz powstrzymuje, aby objawił się w swoim czasie.
12.BRYTYJKAA wiecie, co go teraz powstrzymuje, tak iż się objawi dopiero we właściwym czasie.
13.POZNAŃSKAWiecie przecież o tej przeszkodzie, która nie pozwala mu działać, aż czas jego nadejdzie.
14.WARSZ.PRASKATymczasem jednak istnieje jeszcze coś, co uniemożliwia jego pełne wystąpienie aż do określonego momentu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A teraz wiecie, co go powstrzymuje, by został on objawiony w swoim czasie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWiecie też, co go krępuje i sprawia, że zostanie ujawniony dopiero we właściwym czasie.
17.TOR.PRZ.A teraz wiecie, co go powstrzymuje, aż do chwili, by go objawiono we właściwym czasie.