« 2Tes 2:6 2 List do Tesaloniczan 2:7 2Tes 2:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(2:6) Bo tajemnica nieprawości już się sprawuje, tylko który trzyma teraz niech trzyma, aż z pośrzodku będzie (odjęt.)
2.WUJEK.1923Albowiem się już sprawuje tajemnica nieprawości, tylko aby ten, który trzyma teraz, dzierżał, aż odjęt będzie z pośrodku.
3.RAKOW.NTAbowiem tajemnica już się skutecznie sprawuje nieprawości; tylko aż on który zatrzymawa teraz odjęt z pojśrzodku będzie.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem się już sprawuje tajemnica nieprawości, tylko że ten, który teraz przeszkadza, przeszkadzać będzie, ażby był z pośrodku odjęty.
5.GDAŃSKA.2017Tajemnica nieprawości bowiem już działa. Tylko że ten, który teraz przeszkadza, będzie przeszkadzał, aż zostanie usunięty z drogi.
6.JACZEWSKIDzieło to odstępstwa od wiary już się i teraz w części odbywa; kto się przecież trzyma jeszcze wiary, niech w niej stałym będzie, by odrzuconym nie został.
7.SYMONBo tajemnica bezbożności jest już czynna: tylko że ten, który teraz wstrzymuje, wstrzymywać będzie, aż zostanie usuniętym z pośrodka.
8.MARIAWICIBoć już sprawuje się tajemnica nieprawości; tylko trzeba jeszcze, żeby ten, który teraz trzyma, dzierżył dopokąd nie będzie wyrzucony z pośrodka;
9.DĄBR.WUL.1973Albowiem tajemnica bezbożności już się dokonywa, gdy tylko ten, co ją teraz powstrzymuje, ustąpi.
10.DĄBR.GR.1961Albowiem tajemnica nieprawości już się dokonywa, gdy tylko ten, co ją teraz powstrzymuje, ustąpi.
11.TYSIĄCL.WYD5Albowiem już działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca,
12.BRYTYJKAAlbowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola.
13.POZNAŃSKANieprawość już potajemnie rozwija swoją działalność, najpierw jednak musi ustąpić ten, który ją powstrzymuje.
14.WARSZ.PRASKATajemnica bezbożności już bowiem okazuje swoją moc i skoro tylko ustąpi ten, który ową potęgę powstrzymuje,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż tajemnica bezprawia już sobie działa, lecz w tej chwili jest powstrzymywana, dopóki nie pojawi się z centrum.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTajemnica bezprawia już działa, na razie jednak w ukryciu, dopóki nie ustąpi ten, który ją powstrzymuje.
17.TOR.PRZ.2023Bo tajemnica bezprawia już działa; dopóki ten jedyny, który teraz powstrzymuje, nie zaistniałby ze środka.