« 2Tes 2:8 2 List do Tesaloniczan 2:9 2Tes 2:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(2:8) Którego jest przyście wedle skutku Szatańskiego we wszej mocy, i (w) znamionach i wcudach kłamliwych.
2.WUJEK.1923Którego przyjście jest wedle skuteczności szatańskiéj, z wszelaką mocą i znaki i cudami kłamliwemi,
3.RAKOW.NTKtórego bezprawnika jest przyście podług skutecznej mocy szatańskiej, z wszelaką mocą, i znamiony, i cudami kłamliwymi;
4.GDAŃSKA.1881Którego niezbożnika przyjście jest podług skutku szatańskiego, ze wszelką mocą i znakami, i cudami kłamliwemi,
5.GDAŃSKA.2017Niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów;
6.JACZEWSKIPrzyjście onego antychrysta będzie dziełem szatana; okazywać on będzie moc i znaki i cudy kłamliwe,
7.SYMONA on bezbożnik przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, i znakami, i cudami kłamliwymi,
8.MARIAWICIjako tego, którego przyjście jest według sprawy szatańskiej, we wszelkiej mocy, i znakach, i cudach zdradliwych,
9.DĄBR.WUL.1973A zjawienie się jego dokona się mocą i działaniem szatana wśród znaków i cudów kłamliwych
10.DĄBR.GR.1961A jego zjawieniu się za sprawą szatana będą towarzyszyć wszelkie cuda, znaki i dziwy kłamliwe
11.TYSIĄCL.WYD5Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów,
12.BRYTYJKAA ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów,
13.POZNAŃSKADziałalności jego towarzyszyć będą za sprawą szatana cuda kłamliwe, znaki i dziwy.
14.WARSZ.PRASKAPrzyjdzie zaś ów Niegodziwiec wyposażony w moc Szatana i będzie dokonywał wielu rzeczy niezwykłych i fałszywych cudów.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.To przyjście bezbożnego, w całej potędze kłamstwa oraz znakach i cudach, jest w zgodzie z działaniem szatana.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzyjście Człowieka bezprawia dokona się zgodnie z działaniem całej mocy szatana. Towarzyszyć mu będą znaki i fałszywe cuda,
17.TOR.PRZ.2023Jego przyjście jest według skutecznego działania szatana, w całej mocy i znakach, i cudach kłamstwa,