« 2Tes 2:17 2 List do Tesaloniczan 3:1 2Tes 3:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574NA ostatek, módlcie się bracia za nas, aby słowo Pańskie biegło i sławiło się, jako i u was.
2.WUJEK.1923Na ostatek, bracia! módlcie się za nas, aby mowa Boża bieżała i była wsławiona jako i u was:
3.RAKOW.NTNawet, módlcie się bracia za nami, aby ona mowa Pańska bieżała, i była rozsławiona jako i u was;
4.GDAŃSKA.1881Na ostatek, bracia! módlcie się za nas, aby się słowo Pańskie szerzyło i rozsławiało, jako i u was;
5.GDAŃSKA.2017Na koniec, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pana szerzyło się i rozsławiało jak i u was;
6.JACZEWSKIW końcu, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Boże rozszerzało się i było wszędzie we czci, jako jest u was;
7.SYMONNaostatek, bracia, módlcie się za nas, aby się rozchodziło słowo Boże, i było wsławione, jako i u was:
8.MARIAWICINadto, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Boże rozpowszechniało się i było wsławione tak jako i u was,
9.DĄBR.WUL.1973W końcu módlcie się za nas, bracia, aby nauka Boża się szerzyła i była wysławiana jako i u was i
10.DĄBR.GR.1961W końcu módlcie się za nas, bracia, ażeby słowo Pańskie się szerzyło i było wysławiane, jak to się dzieje u was,
11.TYSIĄCL.WYD5Na koniec, bracia, módlcie się za nas, by słowo Pańskie szerzyło się i rozsławiało, podobnie jak to jest pośród was,
12.BRYTYJKANa ostatek, bracia, módlcie się za nas, aby Słowo Pańskie krzewiło się i rozsławiało wszędzie, podobnie jak u was,
13.POZNAŃSKAPoza tym, bracia, módlcie się za nas, aby nauka Pańska rozszerzała się i zdobywała uznanie, jak to było i u was.
14.WARSZ.PRASKANa koniec, bracia, módlcie się za nas, aby [głoszone przez nas] słowo Pańskie rozchodziło się i było przyjmowane z szacunkiem [wśród innych], tak jak pośród was.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W końcu, bracia, módlcie się za nas, aby Słowo Pana biegło oraz zostało wyniesione jak i u was.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW końcu, bracia, módlcie się za nami, aby Słowo Pana szerzyło się i było cenione podobnie jak u was.
17.TOR.PRZ.2023Na koniec, bracia, módlcie się za nas, aby Słowo Pana szerzyło się i rozsławiało, jak i u was;