« 2Tes 3:16 2 List do Tesaloniczan 3:17 2Tes 3:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Pozdrowienie moją ręką Pawłową. Co jest znakiem wkażdem liście, tak piszę.
2.WUJEK.1923Pozdrowienie ręką moją Pawłową: który jest znak w każdym liście: tak piszę.
3.RAKOW.NTPozdrowienie moją rękę Pawłową, który jest znak w każdym liście: Tak piszę.
4.GDAŃSKA.1881Pozdrowienie ręką moją Pawłową, co jest znakiem w każdym liście; tak piszę.
5.GDAŃSKA.2017Pozdrowienie moją, Pawła, ręką; jest ono znakiem w każdym liście; tak piszę.
6.JACZEWSKIPozdrawiam was własną ręką. Paweł. Takie jest moje pismo, po niem możecie poznać każdy mój list.
7.SYMONPozdrowienie ręką moją, Pawłową: znak w każdym mym liście: oto tak piszę:
8.DĄBR.WUL.1973Pozdrowienie ręką moją Pawłową: znak w każdym liście, oto tak piszę:
9.DĄBR.GR.1961Pozdrowienie ręką moją Pawłową; jest to znak mój we wszystkich moich listach; tak piszę.
10.TYSIĄCL.WYD5Pozdrowienie ręką moją - Pawła. Ten znak jest w każdym liście: Tak piszę.
11.BRYTYJKAPozdrowienie moją, Pawła, ręką, co jest znakiem w każdym liście: tak piszę.
12.POZNAŃSKARęką moją Pawłową kreślę pozdrowienie. To jest mój znak w każdym liście. Tak piszę.
13.WARSZ.PRASKAA oto pozdrowienie, które kreślę własną rękę. W ten sposób podpisuję każdy mój list.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pozdrowienie moją ręką, Pawła, co jest znakiem w każdym liście; tak piszę.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPozdrowienie moją ręką - Pawła. Jest to znak w każdym liście. Tak właśnie piszę.
16.TOR.NOWE.PRZ.Pozdrowienie moją, Pawła ręką, co jest znakiem w każdym liście; tak piszę.