« 2Tes 3:17 2 List do Tesaloniczan 3:18 1Tym 1:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Łaska Pana naszego Jesusa Christa ze wszemi wami, amen.
2.WUJEK.1923Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami wszystkimi. Amen.
3.RAKOW.NTŁaska Pana naszego Jezusa Christusa ze wszytkimi wami. Amen.
4.GDAŃSKA.1881Łaska Pana naszego, Jezusa Chrystusa, niech będzie z wami wszystkimi. Amen.
5.GDAŃSKA.2017Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen.
6.JACZEWSKIŁaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami wszystkiemi, Amen.
7.SYMONŁaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi! Amen.
8.MARIAWICIŁaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami wszystkimi. Amen.
9.DĄBR.WUL.1973łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen.
10.DĄBR.GR.1961Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi.
11.TYSIĄCL.WYD5Łaska Pana naszego, Jezusa Chrystusa, [niech będzie] z wami wszystkimi!
12.BRYTYJKAŁaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen.
13.POZNAŃSKAŁaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami wszystkimi.
14.WARSZ.PRASKAŁaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi!
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Łaska naszego Pana, Jezusa Chrystusa, z wami wszystkimi. Amen.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech łaska naszego Pana, Jezusa Chrystusa, towarzyszy wam we wszystkim.
17.TOR.PRZ.Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami wszystkimi. Amen.