« 2Tes 3:18 1 List do Tymoteusza 1:1 1Tym 1:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574PAweł Apostoł Jesusa Christa, wedle zrządzenia Boga zbawiciela naszego, i pana Jesusa Christa nadzieje naszej.
2.WUJEK.1923Paweł, Apostół Jezusa Chrystusa podług rozkazania Boga, Zbawiciela naszego, i Chrystusa Jezusa, nadzieje naszej;
3.RAKOW.NTPaweł Apostoł Jezusa Christusa podług rozrządzenia Boga Zbawiciela naszego, i Pana naszego Jezusa Christusa, i nadzieje naszej
4.GDAŃSKA.1881Paweł, Apostoł Jezusa Chrystusa podług rozrządzenia Boga, zbawiciela naszego, i Pana Jezusa Chrystusa, który jest nadzieja nasza,
5.GDAŃSKA.2017Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa według nakazu Boga, naszego Zbawiciela, i Pana Jezusa Chrystusa, który jest naszą nadzieją;
6.JACZEWSKIPaweł, z rozkazu Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, nadziei naszej, Apostoł Jezusa Chrystusa.
7.SYMONPaweł, Apostoł Jezusa Chrystusa z rozkazania Boga, Zbawiciela naszego, i Jezusa Chrystusa, nadziei naszej,
8.MARIAWICIPaweł Apostoł Jezusa Chrystusa według rozkazania Boga Zbawiciela naszego i Chrystusa Jezusa, nadziei naszej,
9.DĄBR.WUL.1973Paweł, Apostoł Jezusa Chrystusa z rozkazania Boga Zbawiciela naszego i Chrystusa Jezusa, nadziei naszej — do
10.DĄBR.GR.1961Paweł, Apostoł Chrystusa Jezusa z rozkazania Boga Zbawiciela naszego i Chrystusa Jezusa, nadziei naszej – do
11.TYSIĄCL.WYD5Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa według nakazu Boga naszego, Zbawiciela, i Chrystusa Jezusa, naszej nadziei -
12.BRYTYJKAPaweł, apostoł Chrystusa Jezusa z rozkazu Boga, Zbawiciela naszego, i Chrystusa Jezusa, nadziei naszej,
13.POZNAŃSKAPaweł, apostoł Chrystusa Jezusa z rozkazu Boga, Zbawiciela naszego, i Chrystusa Jezusa, nadziei naszej,
14.WARSZ.PRASKAPaweł, apostoł Chrystusa Jezusa – z woli Boga naszego Zbawiciela i Jezusa Chrystusa, w którym pokładamy nadzieję –
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Paweł, według nakazu Boga, naszego Zbawiciela apostoł Jezusa Chrystusa oraz Pana Jezusa Chrystusa naszej nadziei,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPaweł, apostoł Chrystusa Jezusa z rozkazu Boga, naszego Zbawcy, i Chrystusa Jezusa, naszej nadziei,
17.TOR.PRZ.Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa zgodnie z rozkazem Boga, Zbawiciela naszego i Pana Jezusa Chrystusa, nadziei naszej,