« 1Tym 1:10 1 List do Tymoteusza 1:11 1Tym 1:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Która jest wedle Ewanielionu sławy błogosławionego Boga które mi jest zwierzone.
2.WUJEK.1923Która jest wedle Ewangelii chwały błogosławionego Boga, która mnie jest zwierzona.
3.RAKOW.NTWedle Ewanieliey chwały onego szczęśliwego Boga, która zwierzona jest mnie.
4.GDAŃSKA.1881Według chwalebnej Ewangielii błogosławionego Boga, która mi jest zwierzona.
5.GDAŃSKA.2017Zgodnie z chwalebną ewangelią błogosławionego Boga, którą mi powierzono.
6.JACZEWSKIjaka się mieści w Ewangelii Bożej, której głoszenie mnie powierzonem zostało.
7.SYMONzawartej w chwalebnej Ewangelji błogosławionego Boga, która mnie jest zwierzona.
8.MARIAWICIktóra jest według zwierzonej mi Ewangelii chwały Błogosławionego Boga.
9.DĄBR.WUL.1973sprzecznych ze zdrową nauką zawartą w zwierzonej mi Ewangelii chwały Boga błogosławionego.
10.DĄBR.GR.1961sprzecznych ze zdrową nauką (zawartą) w zwierzonej mi Ewangelii chwały Boga błogosławionego.
11.TYSIĄCL.WYD5powierzonej mi Ewangelii chwały błogosławionego Boga.
12.BRYTYJKAZgodnej z ewangelią chwały błogosławionego Boga, która została mi powierzona.
13.POZNAŃSKAZawiera ją dobra nowina, głosząca chwałę błogosławionego Boga. Mnie ją powierzono.
14.WARSZ.PRASKAstanowiącą treść przekazanej mi do głoszenia Dobrej Nowiny o Bogu, któremu należy się chwała i uwielbienie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tej, w zgodzie z Ewangelią chwały bogatego Boga, która została mi powierzona.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITzgodnej z pełną chwały dobrą nowiną wspaniałego Boga, która została mi powierzona.
17.TOR.PRZ.2023Zgodnej z pełną chwały Ewangelią błogosławionego Boga, która została mi powierzona.