« 1Tym 1:12 1 List do Tymoteusza 1:13 1Tym 1:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Który pierwej byłem bluźnierz, i prześladownik, i krzywdziciel, ale już doszedłem miłosierdzia, iżem niewiedząc uczynił wniewierze.
2.WUJEK.1923Którym był pierwéj bluźnierzem i prześladowcą, i łżywym; alem dostąpił miłosierdzia Bożego, żem niewiedząc czynił w niewierności.
3.RAKOW.NTKtórym pierwej był bluźnierzem, i prześladowcą, i lżącym; alem miłosierdzie otrzymał, żem nie wiedzący czynił w niewierze;
4.GDAŃSKA.1881Którym pierwej był bluźniercą i prześladowcą, i gwałtownikiem; alem miłosierdzia dostąpił, bom to z niewiadomości czynił, będąc w niewierze.
5.GDAŃSKA.2017Mnie, który przedtem byłem bluźniercą, prześladowcą i gnębicielem, ale dostąpiłem miłosierdzia, bo czyniłem to nieświadomie, w niewierze.
6.JACZEWSKIBluźniłem mu ja i prześladowałem go; a on ulitował się nademną, bo z niewiadomości byłem w niedowiarstwie.
7.SYMONmnie, który byłem pierwej bluźniercą, i prześladowcą i gnębicielem: alem dostąpił miłosierdzia Bożego, bo czyniłem to z niewiadomości w niedowiarstwie.
8.MARIAWICIktórym pierwej był bluźniercą i prześladowcą, i potwarcą; alem miłosierdzia Bożego dostąpił, żem to czynił z niewiadomości w niewierności.
9.DĄBR.WUL.1973Mnie, który pierwej byłem bluźniercą, prześladowcą i gnębicielem: alem dostąpił miłosierdzia Bożego, bo czyniłem to z nieświadomości i w niewierze.
10.DĄBR.GR.1961Mnie, który przedtem byłem bluźniercą, prześladowcą i zuchwałym gnębicielem. Jednak dostąpiłem miłosierdzia, bo czyniłem to z nieświadomości i w niewierze.
11.TYSIĄCL.WYD5ongiś bluźniercę, prześladowcę i oszczercę. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ działałem z nieświadomością, w niewierze.
12.BRYTYJKAMimo to, że przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą, i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie, w niewierze.
13.POZNAŃSKAChociaż przedtem byłem bluźniercą i okrutnym prześladowcą, to jednak dostąpiłem miłosierdzia, bo działałem w nieświadomości, nie mając wiary.
14.WARSZ.PRASKAmimo że byłem ongiś bluźniercą, prześladowcą i oszczercą. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ, nie mając wiary, nie wiedziałem, co czyniłem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo wcześniej byłem oszczercą, prześladowcą i krzywdzicielem. Ale dostąpiłem miłosierdzia; gdyż nie rozumiejąc uczyniłem to w niewierze.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITmnie, kiedyś bluźniercę, prześladowcę i gnębiciela. A jednak dostąpiłem miłosierdzia! Działałem bowiem bez zrozumienia. Postępowałem w niewierze.
17.TOR.PRZ.Mnie, będącego wcześniej bluźniercą i prześladowcą, i gnębicielem; ale dostąpiłem miłosierdzia, bo czyniłem to w nieświadomości, w niewierze.