« 1Tym 1:14 1 List do Tymoteusza 1:15 1Tym 1:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wierne słowo, i wszelkiego przyjęcia godne, że Christus Jesus przyszedł na świat grzeszne zbawić, zktórych pierwszy jestem ja.
2.WUJEK.1923Wierna mowa i wszelkiego przyjęcia godna, iż Chrystus Jezus przyszedł na ten świat grzeszne zbawić, z których jam jest pierwszym.
3.RAKOW.NTWierna jest mowa, i wszelkiego przyjęcia godna, iż Christus Jezus przyszedł na świat grzeszniki zbawić, z których jestem ja pierwszy.
4.GDAŃSKA.1881Wierna jest ta mowa i wszelkiego przyjęcia godna, iż Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby grzeszników zbawił, z których jam jest pierwszy.
5.GDAŃSKA.2017Wiarygodne to słowa i godne całkowitego przyjęcia, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy.
6.JACZEWSKIWielka to prawda i wszelkiego poszanowania godna, że Chrystus Jezus przyszedł na ten świat, by zbawić grzeszników, między którymi ja najpierwszy jestem.
7.SYMONPrawda to pewna, i wszelkiej wiary godna, że Chrystus Jezus przyszedł na ten świat, aby zbawił grzeszników, z których pierwszy ja jestem.
8.MARIAWICIWierna mowa i wszelkiego przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na ten świat, aby grzesznych zbawionymi uczynił, z których ja jestem pierwszym.
9.DĄBR.WUL.1973Prawdziwa to nauka i wszelkiej wiary godna, że Chrystus Jezus przyszedł na ten świat, aby zbawił grzeszników, z których pierwszym ja jestem.
10.DĄBR.GR.1961Prawdziwa to nauka i wszelkiej wiary godna, ze Chrystus Jezus przyszedł na ten świat, aby zbawić grzeszników, między którymi pierwszy ja jestem.
11.TYSIĄCL.WYD5Nauka to godna wiary i zasługująca na całkowite uznanie, że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy.
12.BRYTYJKAPrawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy.
13.POZNAŃSKAGodna to wiary nauka i warta, aby ją wszyscy przyjęli: Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, a pierwszym z nich jestem ja.
14.WARSZ.PRASKANa pełną wiarę i całkowite uznanie zasługuje tylko ta nauka, która głosi, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, wśród których ja jestem największym.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.To jest mowa godna zaufania i warta całkowitego przyjęcia, że Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzesznych, z których ja jestem pierwszy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWiarygodne to Słowo, warte przyjęcia z całą otwartością, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników - z których ja jestem pierwszy.
17.TOR.PRZ.Godne zaufania jest to słowo i godne całkowitego przyjęcia, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy.