« 1Tym 1:15 1 List do Tymoteusza 1:16 1Tym 1:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Alem przeto pożałowan, aby we mnie pierwszem pokazał Jesus Christus wszelkie długie znaszanie, na wzór onym którzy mają uwierzyć weń do żywota wiecznego.
2.WUJEK.1923Alem dlatego miłosierdzia dostąpił, aby we mnie najprzód okazał Jezus Chrystus wszelaką cierpliwość na naukę tym, którzy mu mają uwierzyć ku żywotowi wiecznemu.
3.RAKOW.NTAlem dla tego miłosierdzie otrzymał, aby we mnie napierwej okazał Jezus Christus wszelką długocierpliwość, na wzór onym którzy mają uwierzyć weń ku żywotowi wiecznemu.
4.GDAŃSKA.1881Alem dlatego miłosierdzia dostąpił, aby na mnie pierwszym okazał Jezus Chrystus wszelką cierpliwość na przykład tym, którzy weń uwierzyć mają ku żywotowi wiecznemu.
5.GDAŃSKA.2017Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, aby we mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość jako przykład dla tych, którzy mają w niego uwierzyć ku życiu wiecznemu.
6.JACZEWSKIJa dostąpiłem zmiłowania; nade mną pierwszym Chrystus Jezus pokazał swą cierpliwość, a to dla zbudowania tych, którzy mają uwierzyć w życie wieczne wedle nauki jego.
7.SYMONAlem dlatego miłosierdzia dostąpił, aby na mnie, jako na pierwszym, okazał Jezus Chrystus wszystką cierpliwość Swoją ku nauce tych, którzy weń uwierzyć mają na życie wieczne.
8.MARIAWICIAlem dlatego miłosierdzie otrzymał, żeby na mnie najpierwszym okazał Jezus Chrystus wszelką cierpliwość na naukę tym, którzy Mu mają uwierzyć ku żywotowi wiecznemu.
9.DĄBR.WUL.1973I dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby Jezus Chrystus we mnie pierwszym okazał wszelką cierpliwość ku pouczeniu tych, którzy uwierzyć mają na życie wieczne.
10.DĄBR.GR.1961Ale dostąpiłem miłosierdzia dlatego, by Jezus Chrystus we mnie pierwszym okazał wszelką cierpliwość, aby to się stało przykładem dla tych, którzy uwierzyć mają w niego na życie wieczne.
11.TYSIĄCL.WYD5Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy w Niego wierzyć będą na życie wieczne.
12.BRYTYJKAAle dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu.
13.POZNAŃSKADostąpiłem jednak miłosierdzia po to, żeby na mnie pierwszym Chrystus Jezus mógł pokazać całą swą wspaniałomyślność, abym był przykładem dla tych, którzy mają w Niego uwierzyć i osiągnąć życie wieczne.
14.WARSZ.PRASKADostąpiłem jednak miłosierdzia, gdyż podobało się Bogu, aby we mnie, największym spośród grzeszników, Jezus Chrystus okazał całą swoją wielkoduszność jako przykład dla tych wszystkich, którzy kiedyś będą weń wierzyć, aby osiągnąć życie wieczne.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A dostąpiłem litości dlatego, by na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał całą wyrozumiałość, jako przykład dla tych, którzy dzięki niemu mają wierzyć dla życia wiecznego.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDostąpiłem jednak miłosierdzia, aby we mnie pierwszym Chrystus Jezus okazał całą cierpliwość, jako przykład dla tych, którzy mają w Niego uwierzyć, aby otrzymać życie wieczne.
17.TOR.PRZ.2023Ale przez to dostąpiłem miłosierdzia, aby na mnie pierwszym okazał Jezus Chrystus wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają w Niego wierzyć dla życia wiecznego.