« 1Tym 1:7 1 List do Tymoteusza 1:8 1Tym 1:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wiemy lepak że dobry zakon, jeśli go kto zakonnie używa.
2.WUJEK.1923A wiemy, że dobry jest zakon, jeźliby go kto przystojnie używał:
3.RAKOW.NTA wiemy że dobry jest zakon, jeśliby kto go zakonnie używał.
4.GDAŃSKA.1881A wiemy, że dobry jest zakon, jeźliby go kto przystojnie używał,
5.GDAŃSKA.2017Wiemy zaś, że prawo jest dobre, jeśli ktoś je właściwie stosuje.
6.JACZEWSKIPrawo jest dobre, gdy jest właściwie stosowane.
7.SYMONMy wszak wiemy, że zakon jest dobry, ale jeżeli go kto należycie stosuje,
8.MARIAWICIGdyż to wiemy, że dobry jest Zakon, jeśliby go kto prawnie używał,
9.DĄBR.WUL.1973Wiemy przecież, że Zakon jest dobry, jeśli go kto należycie stosuje
10.DĄBR.GR.1961Wiemy przecież, że Zakon jest dobry, jeśli go kto należycie stosuje
11.TYSIĄCL.WYD5Wiemy zaś, że Prawo jest dobre, jeśli je ktoś prawidłowo stosuje,
12.BRYTYJKAWiemy zaś, że zakon jest dobry, jeżeli ktoś robi z niego właściwy użytek,
13.POZNAŃSKAWiemy przecież, że Prawo jest dobre, jeśli je ktoś stosuje zgodnie z duchem Prawa.
14.WARSZ.PRASKANie ulega wątpliwości, że Prawo jest dobre, gdy człowiek posługuje się nim jak należy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A wiemy, że Prawo jest szlachetne, jeśli ktoś posługuje się nim należycie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPrawo jest oczywiście dobre, jeśli ktoś je właściwie stosuje,
17.TOR.PRZ.A wiemy, że Prawo jest dobre, jeśli ktoś właściwie z niego korzysta,