« 1Tym 1:20 1 List do Tymoteusza 2:1 1Tym 2:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574PRoszę przeto pierwej niż wszytko aby były proźby, modlitwy, przyczyniania, dzięki, za wszytki ludzi,
2.WUJEK.1923Proszę tedy najpierwej, aby były czynione prośby, modlitwy, przyczyniania, dziękowania za wszystkie ludzie:
3.RAKOW.NTNapominam tedy przed wszytkimi rzeczami, aby były czynione prośby, modlitwy, przyczyniania, dziękowania, za wszytki ludzie;
4.GDAŃSKA.1881Napominam tedy, aby przed wszystkiemi rzeczami czynione były prośby, modlitwy, przyczyny i dziękowania za wszystkich ludzi;
5.GDAŃSKA.2017Zachęcam więc przede wszystkim, aby zanoszone były prośby, modlitwy, wstawiennictwa i dziękczynienia za wszystkich ludzi;
6.JACZEWSKIPrzedewszystkiem tedy proszę cię: czuwaj nad tem, aby się modlono i składano ofiary za wszystkich ludzi,
7.SYMONPolecam tedy najpierw, aby odprawiane były prośby, modlitwy, błagania, dziękowania za wszystkich ludzi:
8.MARIAWICIProszę tedy, aby najpierwej, przed wszystkiemi innemi rzeczami, działy się prośby, modlitwy, przyczyniania się, dziękczynienia za wszystkich ludzi,
9.DĄBR.WUL.1973Proszę tedy przede wszystkim, aby zanoszono prośby, modlitwy, błagania i dziękczynienia za wszystkich ludzi:
10.DĄBR.GR.1961Proszę tedy przede wszystkim, ażeby zanoszono prośby, modlitwy, błagania i dziękczynienia za wszystkich ludzi:
11.TYSIĄCL.WYD5Polecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi:
12.BRYTYJKAPrzede wszystkim więc napominam aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi,
13.POZNAŃSKAPolecam więc przede wszystkim zanosić błagania, modlić się, prosić i dzięki czynić za wszystkich ludzi.
14.WARSZ.PRASKAPrzede wszystkim zaś nakazuję, żebyście zanosili prośby, modlitwy, błagania i dziękczynienia za wszystkich ludzi:
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zachęcam więc, by przede wszystkim były czynione prośby, modlitwy, wstawiennictwa i dziękczynienia za wszystkich ludzi;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzede wszystkim więc zachęcam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby wstawiennicze i podziękowania za wszystkich ludzi,
17.TOR.PRZ.2023Zachęcam więc przede wszystkim, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby wstawiennicze i dziękczynienia za wszystkich ludzi;