« 1Tym 2:9 1 List do Tymoteusza 2:10 1Tym 2:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ale co przynależy niewiastam oddającym się nabożeństwu, przez uczynki dobre.
2.WUJEK.1923Ale jako przystoi niewiastom, obiecującym pobożność przez uczynki dobre.
3.RAKOW.NTAle (co przystoi niewiastom, które obiecują pobożność) przez uczynki dobre.
4.GDAŃSKA.1881Ale (jako przystoi niewiastom, które się ozywają do pobożności), dobremi uczynkami.
5.GDAŃSKA.2017Lecz dobrymi uczynkami, jak przystoi kobietom, które uznają się za pobożne.
6.JACZEWSKIniechaj się one tak odziewają, iżby ztąd można było poznać ich pobożność i dobre uczynki.
7.SYMONale, jako przystoi niewiastom oddanym pobożności, w dobre uczynki.
8.MARIAWICIale jako przystoi niewiastom, które obiecują pobożność, w uczynki dobre.
9.DĄBR.WUL.1973ale jak przystoi niewiastom oddającym się pobożności przez dobre uczynki.
10.DĄBR.GR.1961ale – jak przystoi niewiastom oddającym się pobożności – (niech się modlą) pełniąc dobre uczynki.
11.TYSIĄCL.WYD5lecz dobrymi uczynkami, co przystoi kobietom, które się przyznają do pobożności.
12.BRYTYJKALecz jak przystoi kobietom, które są prawdziwie pobożne, zdobić się dobrymi uczynkami.
13.POZNAŃSKAale w dobre czyny, jak przystoi kobietom naprawdę pobożnym.
14.WARSZ.PRASKANiech się raczej starają o dobre uczynki, jak przystało na niewiasty, które chcą uchodzić za pobożne.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.ale (jak przystoi niewiastom przypisującym sobie pobożność) poprzez szlachetne uczynki.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJak przystało na kobiety przyznające się do pobożności, niech się zdobią w dobre czyny.
17.TOR.PRZ.Ale jak przystoi kobietom, przyznającym sobie pobożność – w dobre czyny.