« 1Tym 2:11 1 List do Tymoteusza 2:12 1Tym 2:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz nauczać niewieście nie pozwalam, ani władać mężem, ale być w milczeniu.
2.WUJEK.1923A nauczać niewieście nie dopuszczam, ani panować nad mężem; ale być w milczeniu.
3.RAKOW.NTA niewieście uczyć nie pozwalam, ani władze sobie przywłaszczać nad mężem, ale być w milczeniu.
4.GDAŃSKA.1881Bo niewieście nie pozwalam uczyć, ani władzy mieć nad mężem, ale aby była w milczeniu.
5.GDAŃSKA.2017Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani mieć władzy nad mężczyzną, lecz aby trwała w cichości.
6.JACZEWSKINauczać niewieście i panować jej nad mężem nie dozwalam: praca jej cichą być winna,
7.SYMONA nauczać niewieście nie pozwalam, ani wynosić się nad mężczyznę: ale ma się trzymać w cichości.
8.MARIAWICIA nauczać niewieście nie dopuszczam, ani żeby miała panem być nad mężem, ale żeby była w spokoju.
9.DĄBR.WUL.1973A nauczać niewieście nie pozwalam ani też przewodzić nad mężem, ale zachowywać się w milczeniu.
10.DĄBR.GR.1961A nauczać niewieście nie pozwalam, ani też przewodzić nad mężem, raczej zachowywać milczenie.
11.TYSIĄCL.WYD5Nauczać zaś kobiecie nie pozwalam ani też przewodzić nad mężem, lecz [chcę, by] trwała w cichości.
12.BRYTYJKANie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani wynosić się nad męża; natomiast powinna zachowywać się spokojnie.
13.POZNAŃSKANie pozwalam natomiast kobiecie ani nauczać, ani przewodzić mężowi; niech żyje w cichości.
14.WARSZ.PRASKANie pozwalam kobiecie ani nauczać, ani mieć władzy nad mężem; chcę, żeby raczej trwała w cichości.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz kobiecie nie pozwalam nauczać, ani rządzić mężczyzną, ale ma być w cichości.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie pozwalam zaś kobiecie pouczać ani kierować mężem. Niech pozostaje w ciszy.
17.TOR.PRZ.Kobiecie natomiast nie pozwalam nauczać, ani kierować mężem, ale być w cichości.