« 1Tym 2:1 1 List do Tymoteusza 2:2 1Tym 2:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Za króle, i wszytki wprzełożeństwie będące, abychmy cichy i spokojny żywot wiedli, we wszem nabożeństwie i stateczności.
2.WUJEK.1923Za króle i wszystkie, którzy są na wyższem miejscu, abyśmy cichy i spokojny żywot wiedli we wszelakiéj pobożności i czystości.
3.RAKOW.NTZa Króle, i wszytkie na przełożeństwie będące; abyśmy cichy i spokojny żywot wiedli we wszelakiej pobożności, i poczciwości;
4.GDAŃSKA.1881Za królów i za wszystkich w przełożeństwie będących, abyśmy cichy i spokojny żywot wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości.
5.GDAŃSKA.2017Za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i uczciwością.
6.JACZEWSKIa mianowicie też za królów, i tych wszystkich, którzy przy władzy są: abyśmy tym sposobem cichy i spokojny żywot wiedli we wszelakiej pobożności i uczciwości.
7.SYMONza królów, i za wszystkich władzę mających, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości.
8.MARIAWICIza królów i za wszystkich, którzy mają zwierzchność, żebyśmy spokojny i cichy żywot wiedli we wszelkiej pobożności i czystości;
9.DĄBR.WUL.1973za królów i za wszystkich władzę mających, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i czystości.
10.DĄBR.GR.1961za królów i za wszystkich posiadających władzę, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli w zupełnej pobożności i czystości.
11.TYSIĄCL.WYD5za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością.
12.BRYTYJKAZa królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości.
13.POZNAŃSKAza królów i wszystkich piastujących władzę, żebyśmy mogli żyć spokojnie i cicho w wielkiej pobożności i uczciwości.
14.WARSZ.PRASKAza królów i za wszystkich sprawujących władzę, żebyśmy mogli wieść życie ciche i spokojne, pełne prawdziwej pobożności i godne wszelkiej czci.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.za władców oraz wszystkich będących we władzy, byśmy ciche i spokojne życie wiedli, w całej nabożności oraz godności.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITza królów oraz wszystkich na wysokich stanowiskach, abyśmy wiedli życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i godnością.
17.TOR.PRZ.2023Za królów i za wszystkich na wysokich stanowiskach, abyśmy wiedli ciche i spokojne życie w całej pobożności i powadze.