« 1Tym 2:2 1 List do Tymoteusza 2:3 1Tym 2:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo to dobrze i przyjemno przed zbawicielem naszym Bogiem.
2.WUJEK.1923Albowiem to jest dobra i przyjemna przed Zbawicielem naszym, Bogiem,
3.RAKOW.NTAbowiem to jest dobra, i przyjemna przed Zbawiecielem naszym Bogiem;
4.GDAŃSKA.1881Albowiem to jest rzecz dobra i przyjemna przed Bogiem, zbawicielem naszym,
5.GDAŃSKA.2017Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Boga, naszego Zbawiciela;
6.JACZEWSKIZbawiciel nasz, Bóg, uważa to za rzecz dobrą i przyjemną sobie;
7.SYMONBo to rzecz dobra i przyjemna przed Zbawicielem naszym Bogiem,
8.MARIAWICIboć to dobra jest rzecz i miła przed Bogiem Zbawicielem naszym,
9.DĄBR.WUL.1973To bowiem jest dobre i miłe Zbawicielowi naszemu Bogu,
10.DĄBR.GR.1961Jest to dobre i miłe Zbawicielowi naszemu – Bogu,
11.TYSIĄCL.WYD5Jest to bowiem dobre i miłe w oczach Zbawiciela naszego, Boga,
12.BRYTYJKAJest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym,
13.POZNAŃSKAOto co jest dobre i miłe w oczach Zbawiciela naszego, Boga,
14.WARSZ.PRASKAOto co podoba się Bogu, Zbawicielowi naszemu,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo to jest szlachetne i możliwe do przyjęcia wobec Boga, naszego Zbawiciela,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTo jest wspaniałe i miłe Bogu, naszemu Zbawcy,
17.TOR.PRZ.2023Albowiem jest to dobre i godne przyjęcia przed Bogiem, Zbawicielem naszym,