« 1Tym 2:4 1 List do Tymoteusza 2:5 1Tym 2:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo jeden Bóg, jeden i pośrzednik Boga i ludzi, człowiek Christus Jesus.
2.WUJEK.1923Bo jeden Bóg, jeden i Pośrednik Boga i ludzi, człowiek Chrystus Jezus,
3.RAKOW.NTBo jeden jest Bóg, jeden też Pojśrzednik Boga i ludzi, człowiek Christus Jezus;
4.GDAŃSKA.1881Boć jeden jest Bóg, jeden także pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus.
5.GDAŃSKA.2017Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus;
6.JACZEWSKIJeden jest Bóg i jeden jest pośrednik między Bogiem i ludźmi: człowiek Chrystus Jezus,
7.SYMONGdyż jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus:
8.MARIAWICIAlbowiem jeden Bóg, jeden Pośrednik Boga i ludzi — Człowiek Chrystus Jezus,
9.DĄBR.WUL.1973Bo jeden jest Bóg; jeden i pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus,
10.DĄBR.GR.1961Bo jeden jest Bóg; jeden i pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus,
11.TYSIĄCL.WYD5Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus,
12.BRYTYJKAAlbowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus,
13.POZNAŃSKABo jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek - Chrystus Jezus.
14.WARSZ.PRASKAJeden jest bowiem Bóg, jeden jest także Pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ponieważ jeden jest Bóg oraz jeden pośrednik Boga i ludzi człowiek Jezus Chrystus,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyż jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus.
17.TOR.PRZ.2023Bo jeden jest Bóg, jeden też pośrednik Boga i ludzi: człowiek Chrystus Jezus,