« 1Tym 2:5 1 List do Tymoteusza 2:6 1Tym 2:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Który dał samego siebie okupem za wszytki, świadectwem czasów swych,
2.WUJEK.1923Który samego siebie dał odkupienie za wszystkie, świadectwo czasów swych.
3.RAKOW.NTKtóry dał samego siebie okupem za wszytki, co było świadectwem czasom własnym.
4.GDAŃSKA.1881Który dał samego siebie na okup za wszystkich, co jest świadectwem czasów jego.
5.GDAŃSKA.2017Który wydał samego siebie na okup za wszystkich, na świadectwo we właściwym czasie.
6.JACZEWSKIktóry sam siebie oddał na okup za wszystkich. Dla świadczenia o tem w swoim czasie
7.SYMONktóry samego siebie wydał na okup za wszystkich. Jest to świadectwo Bożej ku nam miłości, objawione czasu swojego:
8.MARIAWICIKtóry Samego Siebie oddał na odkupienie za wszystkich i Którego świadectwo czasów swoich zostało potwierdzone,
9.DĄBR.WUL.1973który wydał samego siebie na okup za wszystkich, na świadectwo czasom swoim.
10.DĄBR.GR.1961który wydał samego siebie na okup za wszystkich, na świadectwo swoim czasom.
11.TYSIĄCL.WYD5który wydał siebie samego na okup za wszystkich, jako świadectwo, w oznaczonym czasie.
12.BRYTYJKAKtóry siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie.
13.POZNAŃSKADał On siebie samego na okup za wszystkich. Oto świadectwo dla tych właśnie czasów;
14.WARSZ.PRASKAktóry wydał siebie samego na okup za wszystkich, dając we właściwym czasie świadectwo.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.który na świadectwo właściwym czasom, oddał siebie samego jako okup za wszystkich.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOn siebie samego złożył na okup za wszystkich, na świadectwo swoim czasom.
17.TOR.PRZ.2023Który dał siebie samego na okup za wszystkich, na świadectwo swoich czasów.