« 1Tym 2:6 1 List do Tymoteusza 2:7 1Tym 2:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Na co ja położon podwojskiem i posłańcem, prawdę mówię, nie kłamam, Uczyciel narodów, w wierze i wprawdzie.
2.WUJEK.1923Na które ja jestem postanowion kaznodzieją i Apostołem, (prawdę mówię, nie kłamam), nauczycielem poganów w wierze i w prawdzie.
3.RAKOW.NTDla czego postanowiony jestem ja obwoływaczem i Apostołem (prawdę mówię w Christusie, nie kłamam) Nauczycielem poganów w wierze i prawdzie.
4.GDAŃSKA.1881Na com ja jest postanowiony za kaznodzieję i Apostoła, (prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię), za nauczyciela pogan w wierze i w prawdzie.
5.GDAŃSKA.2017Ze względu na nie zostałem ustanowiony kaznodzieją i apostołem – mówię prawdę w Chrystusie, nie kłamię – nauczycielem pogan w wierze i prawdzie.
6.JACZEWSKIja przeznaczony zostałem, jako nauczyciel i apostoł. To, co mówię, jest prawdą nie kłamstwem; wiary ja i prawdy jestem opowiadaczem śród pogan.
7.SYMONktórego ja jestem postanowion opowiadaczem i Apostołem (prawdę mówię i nie kłamię), abym nauczał pogan wiary i prawdy.
8.MARIAWICIna które ja postanowiony jestem kaznodzieją i Apostołem (prawdę mówię, nie kłamię), nauczycielem Pogan w wierze i w prawdzie.
9.DĄBR.WUL.1973Dla niego to zostałem ja ustanowiony głosicielem i Apostołem (prawdę powiadam, nie kłamię), i nauczycielem pogan w wierze i w prawdzie.
10.DĄBR.GR.1961Dla tego świadectwa zostałem ustanowiony głosicielem i Apostołem (prawdę mówię, nie kłamię) oraz nauczycielem pogan w wierze i w prawdzie.
11.TYSIĄCL.WYD5Ze względu na nie ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem - mówię prawdę, nie kłamię - nauczycielem pogan w wierze i prawdzie.
12.BRYTYJKANa to zostałem ustanowiony kaznodzieją i apostołem – prawdę mówię, nie kłamię – nauczycielem pogan w wierze i w prawdzie.
13.POZNAŃSKAJego głosicielem i apostołem ja zostałem ustanowiony - prawdę mówię, nie kłamię - nauczającym (wszystkie) narody prawdziwej wiary.
14.WARSZ.PRASKADlatego też i ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem – mówię całą prawdę niczego nie ukrywając – by pogan uczyć wiary i prawdy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Co do tego i ja zostałem wyznaczony jako głosiciel, apostoł (prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię), nauczyciel pogan w wierze i prawdzie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWłaśnie w tym celu zostałem ustanowiony heroldem i apostołem - mówię prawdę, nie kłamię - nauczycielem pogan co do wiary i prawdy.
17.TOR.PRZ.2023Na co ja zostałem ustanowiony kaznodzieją i apostołem, prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, nauczycielem pogan w wierze i w prawdzie.