« 1Tym 2:7 1 List do Tymoteusza 2:8 1Tym 2:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Chcę przeto żeby się mężowie modlili na wszelkiem miejscu, podnosząc czyste ręce, krom gniewu i rozerwania.
2.WUJEK.1923Chcę tedy, aby mężowie modlili się na każdem miejscu, podnosząc czyste ręce bez gniewu i sporów.
3.RAKOW.NTChcę tedy aby się modlili mężowie na każdym miejscu, podnosząc czyste ręce bez gniewu i sporu.
4.GDAŃSKA.1881Chcę tedy, aby się mężowie modlili na każdem miejscu, podnosząc czyste ręce bez gniewu i bez poswarku.
5.GDAŃSKA.2017Chcę więc, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu.
6.JACZEWSKIChcę, aby mężowie modlili się na każdem miejscu; aby bez gniewu i sporów wznosili czyste ręce do Boga.
7.SYMONChcę tedy, aby mężczyźni na każdem, przeznaczonem do tego, miejscu modlili się, podnosząc czyste ręce, bez gniewu i zwady.
8.MARIAWICIChcę tedy, aby się mężowie modlili na każdem miejscu, podnosząc czyste ręce, bez gniewu i bez sporu.
9.DĄBR.WUL.1973Chcę tedy, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu wznosząc w górę czyste ręce, bez gniewu i sporów.
10.DĄBR.GR.1961Chcę tedy, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu, wznosząc w górę nieskalane ręce bez gniewu i sporów.
11.TYSIĄCL.WYD5Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporów.
12.BRYTYJKAChcę tedy, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce, bez gniewu i bez swarów.
13.POZNAŃSKAChcę więc, żeby mężczyźni modlili się na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce, bez gniewu i kłótni.
14.WARSZ.PRASKAChciałbym więc, żeby mężczyźni modlili się na każdym miejscu, żeby mieli przy tym wzniesione ku Bogu czyste ręce, żeby byli wolni od gniewu i swarów.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pragnę więc, aby mężczyźni, unosząc czyste ręce, modlili się w każdym miejscu bez gniewu i sporu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITChcę więc, aby mężczyźni modlili się przy każdej okazji, wznosząc ręce niesplamione złym postępowaniem, bez gniewu i sporów.
17.TOR.PRZ.2023Chcę więc, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce bez gniewu i bez sporów.