« 1Tym 3:14 1 List do Tymoteusza 3:15 1Tym 3:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A jeśli omieszkam, abyś wiedział, jako potrzeba wdomu Bożem żyć, który (to) jest zbór Boga żywego. Słup i utwierdzenie prawdy.
2.WUJEK.1923A jeźli omieszkam, abyś wiedział, jako się masz sprawować w domu Bożym, który jest kościół Boga żywego, filar i utwierdzenie prawdy.
3.RAKOW.NTA jeśli omieszkam, abyś wiedział jako potrzeba w domu Bożym obcować, który jest zborem Boga żywiącego, słupem i utwierdzeniem onej prawdy.
4.GDAŃSKA.1881A jeźlibym omieszkał, abyś wiedział, jako się masz w domu Bożym sprawować, który jest kościołem Boga żywego, filarem i utwierdzeniem prawdy.
5.GDAŃSKA.2017A gdybym się opóźniał, piszę, abyś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym, który jest kościołem Boga żywego, filarem i podporą prawdy.
6.JACZEWSKIabyś wiedział, gdy się spóźnię, jak sobie masz radzić w domu Bożym, który jest kościołem Boga prawdziwego, podporą i utwierdzeniem prawdy.
7.SYMONa jeśli się opóźnię, to żebyś wiedział, jako się masz sprawować w domu Bożym, którym jest Kościół Boga żywego, filar i podwalina prawdy.
8.DĄBR.WUL.1973A gdybym się opóźnił, abyś wiedział, jak masz postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy.
9.DĄBR.GR.1961A gdybym się opóźnił, trzeba, abyś wiedział, jak postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy.
10.TYSIĄCL.WYD5Gdybym zaś się opóźniał, [piszę], byś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podporą prawdy.
11.BRYTYJKAGdyby jednak przyjście moje się odwlokło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy.
12.POZNAŃSKAżebyś - gdybym się opóźniał - wiedział, jak trzeba postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podporą prawdy.
13.WARSZ.PRASKAGdybym jednak się opóźniał, będziesz już wiedział, jak należy zachowywać się w rodzinie Bożej – to jest w Kościele Boga żywego. To właśnie Kościół jest kolumną i podporą prawdy.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jeślibym zwlekał, abyś wiedział, jak masz postępować w rodzinie Boga, którą jest zgromadzenie wybranych Boga żyjącego, kolumna i podwalina prawdy.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITGdybym jednak opóźniał przybycie, to masz wiedzieć, jak trzeba sobie radzić w domu Bożym, który jest kościołem żywego Boga, filarem i podporą prawdy.
16.TOR.NOWE.PRZ.Jeśli natomiast spóźnię się, chcę żebyś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podstawą prawdy.