« 1Tym 3:16 1 List do Tymoteusza 4:1 1Tym 4:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574DUch lepak zr[z]etelnie mówi, iż w ostateczne czasy odstąpią niektórzy od wiary pilnując duchów zwodzicielskich, i nauk czartowskich.
2.WUJEK.1923A Duch jawnie powiada, iż w ostateczne czasy odstąpią niektórzy od wiary, przystawając do duchów obłędliwych i nauk czartowskich,
3.RAKOW.NTA duch źrzetelnie mówi, iż w poślednie czasy odstąpią niektórzy od wiary, pilnując duchów obłędliwych, i nauk czartowskich;
4.GDAŃSKA.1881A Duch jawnie mówi, iż w ostateczne czasy odstaną niektórzy od wiary, słuchając duchów zwodzących i nauk dyjabelskich,
5.GDAŃSKA.2017A Duch otwarcie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, dając posłuch zwodniczym duchom i naukom demonów;
6.JACZEWSKIDuch święty jawnie nam mówi, że przy końcu świata wielu zaprze się wiary. Usłuchają oni ducha kłamstwa i nauki diabelskiej.
7.SYMONA Duch wyraźnie powiada, iż w czasach późniejszych niektórzy odstąpią od wiary, a przystaną do duchów uwodzących w błąd, i do nauk złych duchów:
8.DĄBR.WUL.1973A Duch jawnie zapowiada, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, a przystaną do duchów błędu i nauk diabelskich.
9.DĄBR.GR.1961Duch wyraźnie zapowiada, że w czasach późniejszych niektórzy odstąpią od wiary, a przystaną do duchów błędu i nauk diabelskich.
10.TYSIĄCL.WYD5Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów.
11.BRYTYJKAA Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich,
12.POZNAŃSKADuch wyraźnie mówi o tym, że w czasach ostatnich niektórzy odstąpią od wiary, ulegając zwodniczym duchom i naukom szatańskim,
13.WARSZ.PRASKADuch mówi bardzo wyraźnie, że w czasach ostatecznych niektórzy ludzie odpadną od wiary, a poddadzą się działaniu mocy uwodzicielskich i pokusom demonów.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Duch mówi wyraźnie, że w ostatecznych czasach niektórzy staną na uboczu wiary, oddając się duchom zwodzącym oraz nauczaniom demonów.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITA Duch wyraźnie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, a uchwycą się zwodniczych duchów i demonicznych nauk.
16.TOR.NOWE.PRZ.A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary, zwracając się ku duchom zwodniczym i naukom demonów,