« 1Tym 4:15 1 List do Tymoteusza 4:16 1Tym 5:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Pilnuj siebie samego i nauki, trwaj wtych to (rzeczach,) bo to czyniąc, i siebie samego zachowasz, i słuchających cię.
2.WUJEK.1923Pilnuj samego siebie i nauki, trwaj w nich; bo to czyniąc, i samego siebie zbawisz, i tych, którzy cię słuchają.
3.RAKOW.NTPilnuj samego siebie, i nauczania; trwaj w tych rzeczach: To bowiem czyniąc, i samego siebie zbawisz, i onych którzy słuchają ciebie.
4.GDAŃSKA.1881Pilnuj samego siebie i nauczania, trwaj w tych rzeczach; bo to czyniąc, i samego siebie zbawisz, i tych, którzy cię słuchają.
5.GDAŃSKA.2017Pilnuj samego siebie i nauki, trwaj w tych rzeczach, bo to czyniąc, i samego siebie zbawisz, i tych, którzy cię słuchają.
6.JACZEWSKICzuwaj nad sobą, nauczaj drugich, bądź pilny w tem: to bowiem czyniąc, zbawisz i siebie i swoich słuchaczów.
7.SYMONPilnuj samego siebie, i czego nauczasz: w tem trwaj. Bo to czyniąc, i samego siebie zbawisz, i tych, którzy cię słuchają.
8.DĄBR.WUL.1973Pilnuj samego siebie i nauki: i w tym trwaj. Bo to czyniąc i samego siebie zbawisz, i tych, którzy cię słuchają.
9.DĄBR.GR.1961Pilnuj samego siebie i nauki: i w tym wytrwaj. Tak postępując i samego siebie zbawisz, i tych, którzy cię słuchają.
10.TYSIĄCL.WYD5Uważaj na siebie i na nauczanie; w tych [sprawach] bądź wytrwały! To bowiem czyniąc, i siebie samego zbawisz, i tych, którzy cię słuchają.
11.BRYTYJKAPilnuj siebie samego i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc, i samego siebie zbawisz, i tych, którzy cię słuchają.
12.POZNAŃSKAPilnuj siebie samego i pilnuj nauczania, bądź w tym wytrwały. Czyniąc tak zbawisz i siebie, i tych, którzy ciebie słuchają.
13.WARSZ.PRASKAUważaj na siebie samego i na to, co głosisz. Bądź we wszystkim wytrwały – a tak postępując zbawisz i siebie samego, i tych, którzy cię słuchają.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zwracaj uwagę na samego siebie oraz na naukę; w tym trwaj, ponieważ to czyniąc i sam będziesz zbawiony, i ci, co cię słuchają.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPilnuj siebie samego i nauki. Trwaj przy tych sprawach, gdyż czyniąc to, samego siebie zbawisz oraz tych, którzy cię słuchają.
16.TOR.NOWE.PRZ.Pilnuj samego siebie i nauki, trwaj w tym; bo to czyniąc, uratujesz samego siebie i tych, którzy cię słuchają.